Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods kapitalmarknadsdag 2017: Axfood – en stark spelare på en föränderlig marknad

28 november 2017

Axfood arrangerade idag, den 28 november, kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagens fokus var att informera kapitalmarknaden om Axfoods uppdaterade strategiska inriktning och öka förståelsen för hur Dagab, Willys, Hemköp och hållbarhetsarbetet skapar värde.

Axfood arrangerade idag, den 28 november, kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagens fokus var att informera kapitalmarknaden om Axfoods uppdaterade strategiska inriktning och öka förståelsen för hur Dagab, Willys, Hemköp och hållbarhetsarbetet skapar värde.

Dagligvarumarknaden är under förändring och Axfood med den. Under dagen beskrev koncernchef och vd Klas Balkow de trender och möjligheter som den föränderliga marknaden erbjuder och hur Axfood möter dessa.

Tillväxt står högt upp på Axfoods agenda och tre av strategins sex områden handlar om att bibehålla en hög tillväxttakt med utgångspunkt från kunderna. Tillväxtområdena är kunderbjudandet, kundmötet och expansion. Axfoods ambition är att växa mer än marknaden.

Två strategiska områden belyser hur effektiviteten ska öka ytterligare, dels genom logistiklösningar, dels genom smartare arbetssätt så som ökad digitalisering. Framtidens logistiklösningar är avgörande för lönsamhet inom e-handel och berör bland annat automatisering och e-handelsplock i så kallad dark store i en integrerad lösning.

Utifrån en låg andel är tillväxttakten inom e-handeln med mat hög i Sverige, vilket öppnar upp för en tidig positionering. Idag når Axfoods tre online koncept fem miljoner kunder. Även om e-handeln inom Axfood är i en tidig fas visar Axfood en betydligt starkare tillväxt än marknaden. Det är tydligt att både Willys och Hemköp ökar försäljningen genom sina respektive omnikanalstrategier. 

Kategorier: Axfood Hemköp Willys Dagab