Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Stabilt resultat med investeringar för framtiden

6 februari 2018
Klas Balkow

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar fjärde kvartalet och helåret 2017

 Med det fjärde kvartalet stänger vi nu böckerna för ett händelserikt och försäljningsmässigt framgångsrikt 2017. Som för hela året var försäljningen stark i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet är i nivå med föregående år och för 2017 i linje med vår prognos och koncernens långsiktiga 4-procentsmål. Baserat på det goda kassaflödet och Axfoods starka finansiella ställning föreslår styrelsen en utdelning om 7,00 kr per aktie, en ökning med cirka 17 procent. 

Framöver kommer vi att fortsätta investera i våra olika matkoncept och utveckla dem i samklang med kundernas köpbeteende och morgondagens digitala möjligheter. Det innebär att vi fortsätter vår höga investeringsnivå. För 2018 beräknas investeringarna uppgår till 900–1 000 Mkr. I tillägg till våra tidigare långsiktiga mål adderar vi också ett tillväxtmål som innebär att Axfood ska växa mer än marknaden.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017 

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 826 Mkr (11 116), en ökning med 6,4 procent. Pro forma1) uppgick ökningen till 7,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 398 Mkr (401), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,4 procent (3,6).
 • Periodens resultat var 310 Mkr (307) och resultat per aktie 1,46 kr (1,46).
 • Axfood beslutade att från årsskiftet 2017/18 omorganisera Axfood Närlivs, vilket innebär att kundansvaret för Tempo övergår till Hemköp, Axfood Snabbgross rapporteras som ett segment och övriga kunder inom Axfood Närlivs övergår till Dagab.

Sammanfattning av helåret 2017

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 45 968 Mkr (43 355), en ökning med 6,0 procent. Pro forma1) uppgick ökningen till 7,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 886 Mkr (1 902), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,4).
 • Periodens resultat var 1 467 Mkr (1 473) och resultat per aktie 6,98 kr (7,02).
 • Axfood har under året förvärvat Sabas lagerverksamhet för frukt och grönt, mat.se, Eurocash och Middagsfrid.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,00 kr per aktie (6,00).
 • I tillägg till nuvarande långsiktiga finansiella mål adderar styrelsen ett tillväxt mål, som innebär att Axfood ska växa mer än marknaden.
 • Carl Stenbeck, idag Global Head of Digital Development för H&M-varumärket, blir ny chef för strategi och affärsutveckling på Axfood och kommer ingå i koncernledningen. 

Välkomna till dagens presentation där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar fjärde kvartalet och helåret 2017. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik, Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:30. Presentationen webbsänds och kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens: Sverige: +46 8 566 426 62, Storbritannien: +44 203 0089 809, USA: +1 855 753 2235.

1) På grund av förvärvet av lagerhanteringen av frukt och grönt från och med 1 januari 2017 presenteras pro forma-siffror för jämförelseperioderna.