Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

24 april 2018

Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 14 mars 2018 om återköp av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 194 000 egna aktier, 0,1 procent.

Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2018 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 240 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (”LTIP 2018”).