Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Bra start på året – stark tillväxt med ökat resultat

24 april 2018
Vd Klas Balkow

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar första kvartalet 2018

Axfoods första kvartal för 2018 visar på en riktigt bra start på året. Vi har en stark tillväxt med ökat resultat. Försäljningen i våra butiker är långt över den uppskattade marknadstillväxten, vilket visar att vi fortsätter ta marknadsandelar. Framför allt sålde Willys-butikerna bra under hela kvartalet och avslutade med en riktigt stark påskhandel.     

E-handeln utvecklas positivt i alla våra koncept. Idag når vi över 5 miljoner konsumenter med vårt online-erbjudande och vi fortsätter utveckla våra digitala tjänster. Den starka näthandeln är bra för försäljningen, men belastar fortsatt resultatet. Trots detta levererar vi ett högre rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal förra året. Med en rörelsemarginal på 3,8 procent ligger vi i linje med vårt långsiktiga mål om minst 4 procent och vi fortsätter arbeta enligt vår strategiska agenda.

Sammanfattning av första kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 444 Mkr (10 639), en ökning med 7,6 procent.
  • Med en stark butiksomsättningstillväxt om 9,7 procent och kraftigt växande e-handelsförsäljningen fortsätter Axfood att ta marknadsandelar. 
  • Rörelseresultatet uppgick till 435 Mkr (397), en ökning med 9,6 procent. Rörelsemarginal uppgick till 3,8 procent (3,7).
  • Periodens resultat var 338 Mkr (309) och resultat per aktie före utspädning 1,61 kr (1,47).
  • Vid årsskiftet genomfördes den tidigare aviserade omorganisationen, vilket innebar att kundansvaret för Tempo övergick till Hemköp, Axfood Snabbgross rapporterades som ett segment och övriga kunder inom Axfood Närlivs övergick till Dagab.
  • Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag om 7,00 kronor (6,00) per aktie.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 240 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2018. Återköpen kan påbörjas från och med den 15 maj.

Välkomna till dagens presentation där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar första kvartalet 2018. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik, Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:30. Presentationen webbsänds och kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens:

Sverige: +46 8 566 426 62, Storbritannien: +44 203 0089 804, USA: +1 855 753 2235.