Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kampanjer ska minska köttöverskottet

31 juli 2018

Från vecka 33 kommer Axfood, via sina kedjor Willys, Hemköp och Tempo, att extra hårt kampanja svenskt nötkött. Detta för att hjälpa den svenska köttbonden och slakterierna att minska det stora överskott av svenskt nötkött som kommer att bli följden av den svåra torkan i Sverige.

Garant nötkött

Från vecka 33 kommer Axfood, via sina kedjor Willys, Hemköp och Tempo, att extra hårt kampanja svenskt nötkött. Detta för att hjälpa den svenska köttbonden och slakterierna att minska det stora överskott av svenskt nötkött som kommer att bli följden av den svåra torkan i Sverige.

I ett första skede handlar det om totalt drygt 200 ton, motsvarande 1 000 nötdjur, extra utöver normal försäljning.

Vi kommer sedan att fortsätta detta arbetssätt även under kommande kampanjperioder för att hjälpa till med avsättningen av svenskt kött så gott vi kan, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab Inköp & Logistik och inköpsdirektör på Axfood.

Den svåra torkan under våren och sommaren har inte bara inneburit svåra bränder i stora delar av Sverige, utan också kraftigt minskad skörd av gräs och spannmål, vilket lett till brist på djurfoder. Bristen får till följd att bönderna tvingas slakta stora mängder nötdjur i förtid.

Redan i mitten av juni när de första alarmerande rapporterna kom tog vi kontakt med svenska köttproducenter och slakterier för att hitta gemensamma lösningar för den uppkomna situationen. Dagligvaruhandeln kan med hjälp av kampanjer uppmuntra konsumenterna att i högre grad välja svenskt kött och därmed minska det överskott som nu uppstår, säger Nicholas Pettersson.

Det har resulterat i ett unikt samarbete med bland annat slakteriet KLS Ugglarps, som är Axfood största leverantör av svenskt kött, och som vi nu alltså ser det första resultatet av.

Vi tycker det är ett bra initiativ som Axfood gör. Ska vi få avsättning för den ökade tillgången måste alla hjälpas åt. Det är en stor press och en svår situation som Sveriges bönder befinner sig i och då gäller det att alla tar ansvar från bonde till konsument, säger Paul Robertsson på KLS Ugglarps.

Axfood har också beslutat att skänka överskottet av frukt och grönt från Dagabs stora lager i Helsingborg till svenska köttbönder som ett tillskott till den brist på djurfoder som förväntas i höst och framåt.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83.