Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Stark tillväxt och investeringar för framtiden

24 oktober 2018

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2018

Axfood växte bra under tredje kvartalet och vi stärkte vår position på marknaden. Den varma, torra sommaren påverkade verksamheten både positivt och negativt. Willys hade en urstark utveckling, samtidigt som Axfood Snabbgross toppade med en tillväxt på drygt 11 procent. För logistiken hade värmen en negativ påverkan med extra kostnader som drog ned lönsamheten. Trots det gör Axfood sitt bästa rörelseresultat för ett kvartal sedan koncernen bildades.

Jag kan dessutom avslöja att Dagab nu har påbörjat realiseringen av sin logistikvision genom att planera för ett högautomatiserat lager i Stockholm. Lagret kommer via automationen hantera både butik och e-handel och vår ambition är att ha lagret i drift 2023.

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 050 Mkr (11 578), en ökning med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 620 Mkr (604), en ökning med 2,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,2).
  • Periodens resultat var 482 Mkr (469) och resultat per aktie före utspädning 2,24 kr (2,23).

Sammanfattning av januari-september

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 715 Mkr (34 142), en ökning med 4,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 599 Mkr (1 488), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (4,4).
  • Periodens resultat var 1 249 Mkr (1 157) och resultat per aktie före utspädning 5,87 kr (5,51).

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar tredje kvartalet 2018. Presentationen startar klockan 9:30 och kan följas på axfood.se eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 91; Storbritannien: +44 203 0089 813; USA: +1 855 753 2236.