Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

2 oktober 2018

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2019 har nu utsetts.

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2019 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2018 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den sista augusti. Valberedningen inför årsstämman 2019 har följande sammansättning:

Caroline Berg, Axel Johnson AB
Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
Rune Selmar, ODIN fonder
Johan Strandberg, SEB fonder.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag avseende ordförande vid stämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 21 mars 2019 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se senast den 18 januari 2019.