Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Var fjärde tänker köpa mer ekologisk mat

31 januari 2019

25 procent av svenskarna tror att de kommer att köpa mer ekologisk mat under 2019. Resultatet visar stora skillnader mellan män och kvinnor. Nära en tredjedel (32%) av kvinnorna tror att de kommer köpa mer ekologiskt, jämfört med 19% bland männen. Det visar en ny undersökning* Sifo Kantar gjort på uppdrag av matföretaget Axfood.

Ekologiska kryddor bild 2

25 procent av svenskarna tror att de kommer att köpa mer ekologisk mat under 2019. Resultatet visar stora skillnader mellan män och kvinnor. Nära en tredjedel (32%) av kvinnorna tror att de kommer köpa mer ekologiskt, jämfört med 19% bland männen. Det visar en ny undersökning* Sifo Kantar gjort på uppdrag av matföretaget Axfood.

5 procent anger att de kommer att handla mindre ekologiskt och här finns en tydlig överrepresentation av män (7% jämfört med 3% bland kvinnor). Av de som tänker minska sin konsumtion dominerar svaret att de inte tror att ekologiskt är bättre än andra varor (64 %), följt av priset (31 %).

De som anger att deras konsumtion av ekologiskt kommer att vara densamma som under 2018 svarar 41 procent att de redan handlar så pass mycket ekologiskt.

Undersökningen visar tydligt att det är frukt och grönt, samt kött som ses som de kategorier där ekologiskt är viktigast.

Under 2018 fortsatte den ekologiska försäljningen att öka i samtliga Axfoods butikskedjor, Willys, Willys Hemma, Hemköp, Axfood Snabbgross och Mat.se.

Men andelen ekologiskt låg kvar på samma nivå som året innan – totalt 6,7 procent. Högst andel hade Mat.se med hela 16,4 procent, följt av Hemköpskedjan med en ekologisk andel på i snitt på 9,3 procent av den totala försäljningen.

Vårt mål är en ekologisk andel på tio procent till 2020. Ekologiskt är en viktig del i hela vårt hållbarhetsarbete, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Antalet ekologiska produkter ökade också.  Från 1 586 unika ekoproukter 2017 till 1 638 under 2018. Även inom Garant, Axfoods eget varumärke, ökade antalet ekologiska produkter under fjolåret med ett 40-tal nya unika produkter.

  – Vår satsning på ekologiskt fortsätter. I februari kommer bland annat färska och torra ekologiska kryddor under varumärket Garant, säger Johan Neuman, affärsområdeschef för egna varumärken på Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag. 

*Undersökningen genomfördes den 19-23 januari 2019 via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Resultatet är representativt för allmänheten 16-79 år och vägt på kön, ålder och region. Antal intervjuer: 1057

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83