Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood publicerar års- och hållbarhets­redovisningen för 2018

28 februari 2019

Axfood publicerar idag års- och hållbarhetsredovisning 2018 på axfood.se. Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad.

Från och med vecka 11 kan den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 beställas på axfood.se.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019, klockan 11:00.