Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ett starkt fjärde kvartal summerar ett framgångsrikt 2018

5 februari 2019

2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Vi växte mer än marknaden, nådde ett rörelseresultat om över två miljarder kronor och tog viktiga steg i utvecklingen av vår logistik genom att bland annat inviga vårt första automatiserade lager. Vi stärkte vår position på marknaden, där framförallt Willys och Axfood Snabbgross utvecklades starkt både i kvartalet och helåret.

2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Vi växte mer än marknaden, nådde ett rörelseresultat om över två miljarder kronor och tog viktiga steg i utvecklingen av vår logistik genom att bland annat inviga vårt första automatiserade lager. Vi stärkte vår position på marknaden, där framförallt Willys och Axfood Snabbgross utvecklades starkt både i kvartalet och helåret.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar 2018:

– 2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Vi växte mer än marknaden, nådde ett rörelseresultat om över två miljarder kronor och tog viktiga steg i utvecklingen av vår logistik genom att bland annat inviga vårt första automatiserade lager. Vi stärkte vår position på marknaden, där framförallt Willys och Axfood Snabbgross utvecklades starkt både i kvartalet och helåret

De satsningar vi gör för att utveckla vår verksamhet skapar ett investeringsbehov om cirka 1,5-1,6 miljarder kronor för 2019, vilket inkluderar årets planerade investeringar kopplade till automationen av det nya lagret i Stockholm. Trots stora investeringar står vi finansiellt starka.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 370 Mkr (11 826), en ökning med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 425 Mkr (398), en ökning med 7,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (3,4).
 • Periodens resultat uppgick till 328 Mkr (310) och resultat per aktie före utspädning 1,54 kr (1,46).
 • Axfood har utökat sitt ägande i Urban Deli från 50 till 90,7 procent.

Sammanfattning av januari–december

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 48 085 Mkr (45 968), en ökning med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 025 Mkr (1 886), en ökning med 7,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,1).
 • Periodens resultat uppgick till 1 577 Mkr (1 467) och resultat per aktie före utspädning 7,41 kr (6,98).

 
Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en oförändrad ordinarie utdelning om 7,00 kr per aktie (7,00).
 • Som en konsekvens av IFRS 16 justeras Axfoods soliditetsmål till en soliditet om minst 20 procent vid årets utgång.
 • Investeringarna inom Axfood förväntas uppgå till 1 500–1 600 Mkr exklusive förvärv och leasingtillgångar.
 • Axfood planerar att etablera 5–10 nya butiker.
 • Monica Längbo tillträdde som HR-direktör och medlem av koncernledningen den 1 februari 2019.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar 2018. Presenta-tionen startar klockan 9:30 och kan följas på axfood.se eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 42705, Storbritannien: +44 3333 009 274, USA: +1 646 722 4956.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43


Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 7:00.