Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood

4 februari 2019

Inför årsstämman den 21 mars 2019 föreslår valberedningen i Axfood Aktiebolag (publ) omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg. Antonia Ax:son Johnson har undanbett sig omval. Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Inför årsstämman den 21 mars 2019 föreslår valberedningen i Axfood Aktiebolag (publ) omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg. Antonia Ax:son Johnson har undanbett sig omval. Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Caroline Berg (valberedningens ordförande, Axel Johnson Aktiebolag), Liza Jonson (Swedbank Robur Fonder), Rune Selmar (ODIN fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Axfoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors är adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 56 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, även inkluderande förslag avseeende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se. På hemsidan finns även information om föreslagna ledamöter.

Årsstämman äger rum torsdagen den 21 mars 2019, klockan 17:00 i Konserthuset (Stora Salen), Hötorget (huvudentré), Stockholm.