Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

25 april 2019

Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 21 mars 2019 om återköp av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 376 000 egna aktier, 0,2 procent.

Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 21 mars 2019 om återköp av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 376 000 egna aktier, 0,2 procent.

Förvärv får ske, under perioden från och med den 23 maj 2019 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 265 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP 2019).

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, Interim Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 april 2019, klockan 06:55.