Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hög tillväxt och god lönsamhet

15 juli 2019

Årets andra kvartal präglades positivt främst av Willys fortsatt starka utveckling men även av Axfood Snabbgross lönsamma tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och levererar ett resultat bättre än föregående år. Detta samtidigt som vi investerar i en rad framtidssatsningar inom butiksnätverket, e-handeln och framtidens logistiklösningar.

Årets andra kvartal präglades positivt främst av Willys fortsatt starka utveckling men även av Axfood Snabbgross lönsamma tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och levererar ett resultat bättre än föregående år. Detta samtidigt som vi investerar i en rad framtidssatsningar inom butiksnätverket, e-handeln och framtidens logistiklösningar.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar andra kvartalet 2019:

”Vår omsättningstillväxt om 6,7 procent är ett kvitto på att våra olika matkoncept befäster en redan stark ställning inom respektive segment. Willys och Axfood Snabbgross utmärker sig särskilt positivt. Men den positiva tillväxten finns även online, där vi växte med hela 37 procent. Butiksnätverket växer och uppgraderas och det är med glädje vi ser att varje ny butik välkomnas av en ständigt växande och lojal kundkrets.

Vi levererar ett rörelseresultat för kvartalet som överstiger förra årets starka resultat även utan effekten från IFRS 16. Det är glädjande särskilt mot bakgrund av att vi samtidigt fortsätter att investera i ett flertal offensiva framtidssatsningar som kortsiktigt belastar resultatet men som vi över tid är fullt förvissade om att de kommer bidra till vår fortsatt lönsamma tillväxt.”

Sammanfattning av andra kvartalet

          Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 038 Mkr (12 221), en ökning med 6,7 procent.

          Rörelseresultatet uppgick till 601 Mkr (545), en ökning med 10,2 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,5). Den nya redovisnings-standarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 44 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.

          Periodens resultat uppgick till 429 Mkr (429) och resultat per aktie före utspädning till 2,01 kr (2,01).

          Axfood tecknade samarbetsavtal med butikskedjan Östenssons som blir franchisetagare inom Hemköp från och med den 1 september 2019.

          För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchnings- och prestationsaktier enligt LTIP 2019 har Axfood återköpt 196 000 aktier för totalt 36 Mkr under kvartalet.

Sammanfattning av första halvåret

          Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 24 969 Mkr (23 665), en ökning med 5,5 procent.

          Rörelseresultatet uppgick till 1 086 Mkr (980), en ökning med 10,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,1). Den nya redovisnings-standarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 87 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.

          Periodens resultat uppgick till 783 Mkr (767) och resultat per aktie före utspädning till 3,69 kr (3,62).

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Som ett steg i utvecklingen av Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta har, i enlighet med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring, ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsägaren NREP Logicenters tecknats.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2019 med början 09.30. För att följa telefonkonferensen se www.axfood.se eller ring in:
Sverige: +46 8 505 583 51, Storbritannien: +44 333 300 9261, USA: +1 833 526 8380

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, Interim Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 (0)72 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan 7:00.