Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

17 september 2019

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2020 har nu utsetts.

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2020 har nu utsetts.

Enligt beslut från Axfoods årsstämma 2019 ska valberedningen bestå av en ledamot för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 30 augusti 2019. Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter:

·         Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande

·         Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

·         Johan Strandberg, SEB Fonder

·         Jan Särlvik, Nordea Investment Funds

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 55,8 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 30 augusti 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 18 mars 2020 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda så snart som möjligt och senast den 31 december 2019.

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Kategorier: Axfood

Relaterad media