Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Varannan svensk har minskat sitt matsvinn

3 september 2019

En majoritet av svenskarna (56%) anger att de aktivt försökt att minska sitt matsvinn under det senaste halvåret. Bland kvinnor är andelen två tredjedelar (66%). Det visar en färsk undersökning Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Axfood.

Svinnsmart Willys

En majoritet av svenskarna (56%) anger att de aktivt försökt att minska sitt matsvinn under det senaste halvåret. Bland kvinnor är andelen två tredjedelar (66%). Det visar en färsk undersökning Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Axfood.

Miljöskäl anges som den främsta orsaken till att försöka minska sitt matsvinn. Det anger 42%. Därefter följer ”etiska skäl” som att det är fel att slänga mat, något som 37% anger. Undersökningen visar på stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland äldre (56-79 år) är de etiska skälen långt viktigare än miljöhänsynen, medan personer under 35 år rankar miljöhänsyn högst.

Det vanligaste sättet som svensken minskat sitt matsvinn på är att använda resterna till en matlåda (61%), följt av att frysa in maten (54%) och genom bättre planering av matinköpen (47%).

Bland de 37% som svarar att de inte aktivt försökt minska sitt matsvinn, anges främst argumentet att man inte kan minska sitt matsvinn mer än vad man redan gjort. Även här visar undersökningen på stora generationsskillnader där 83% i åldersgruppen 56-79 år anger att de redan minskat sitt matsvinn så mycket det går. Bland de under 35 år är andelen nästan hälften så stor, 43%.

Dessutom anger 46% att de avser att försöka minska sitt matsvinn eller minska det ytterligare under det kommande halvåret.

Axfood-koncernen totala matsvinnsandel ligger på cirka 1,5 procent. Målet är att halvera matsvinnet till 2025 (basår 2015).

 Matsvinn är ett av våra mest prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet. Det är därför glädjande att de olika initiativ som tas inom företaget för att minska svinnet ger resultat, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Undersökningen genomfördes 14-20 augusti 2019 i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa panel. Totalt genomfördes 1051 intervjuer.

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83 

Kategorier: Axfood