Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Stark tillväxt ger resultat

24 oktober 2019

Våra satsningar på att utveckla erbjudandet, modernisera butiker, expandera e-handeln samt öka digitalisering och automatisering i vårt arbetssätt ger resultat. Axfood fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden och kan leverera det högsta rörelseresultatet för tredje kvartalet någonsin. Willys fortsätter att utmärka sig med en enastående tillväxt samtidigt som koncernens investeringar i att utveckla kundmötet, ett hållbart sortiment och framtidens logistiklösningar framskrider enligt plan.

Våra satsningar på att utveckla erbjudandet, modernisera butiker, expandera e-handeln samt öka digitalisering och automatisering i vårt arbetssätt ger resultat. Axfood fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden och kan leverera det högsta rörelseresultatet för tredje kvartalet någonsin. Willys fortsätter att utmärka sig med en enastående tillväxt samtidigt som koncernens investeringar i att utveckla kundmötet, ett hållbart sortiment och framtidens logistiklösningar framskrider enligt plan.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2019:
”Med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7 procent och en e-handelstillväxt på hela 38 procent konstaterar jag att vi även detta kvartal växer mer än marknaden i båda kanalerna. Willys fortsätter att utmärka sig med en fantastiskt fin utveckling där utrullningen av e-handelserbjudandet till fler orter och butiker har bidragit till att göra Willys allt mer relevant för fler kunder. Vidare ser vi en positiv tillväxt för Hemköps butiksförsäljning inklusive franchise, nu med draghjälp från tillskottet av Östenssons nio butiker från och med 1 september. Även Axfood Snabbgross, som hade ett väldigt starkt tredje kvartal förra året, visar god tillväxt för kvartalet. Tredje kvartalets rörelseresultat överstiger förra årets starka utfall även utan effekten av IFRS 16. Förbättringen förklaras framför allt av den goda försäljningstillväxten i alla våra kedjor.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 731 Mkr (12 050), en ökning med 5,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 715 Mkr (620), en ökning med 15,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (5,1). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 43 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.
 • Periodens resultat uppgick till 536 Mkr (482) och resultat per aktie före utspädning till 2,50 kr (2,24).
 • Butikskedjan Östenssons är franchisetagare inom Hemköp från och med den 1 september 2019.
 • Som ett steg i utvecklingen av Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta har, i enlighet med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring, ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsägaren NREP Logicenters tecknats.

Sammanfattning av januari-september

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 37 700 Mkr (35 715), en ökning med 5,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 801 Mkr (1 599), en ökning med 12,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (4,5). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 129 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.
 • Periodens resultat uppgick till 1 319 Mkr (1 249) och resultat per aktie före utspädning till 6,19 kr (5,87).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Välkomna till dagens telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 med början 09.00. För att följa telefonkonferensen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 566 427 04, Storbritannien: +44 333 300 92 71, USA: +1 833 526 83 96

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, Interim Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 (0)72 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 7:00.

Kategorier: Axfood