Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Avtal tecknat för automation av Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter

7 november 2019

Axfood har enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring tecknat avtal med Witron om att investera i bolagets teknologi för det högautomatiserade logistikcentret som planeras vara i full drift 2023. Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 MEUR under perioden 2019-2023.

Logistikcenter markperspektiv

Axfood har enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring tecknat avtal med Witron om att investera i bolagets teknologi för det högautomatiserade logistikcentret som planeras vara i full drift 2023. Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 MEUR under perioden 2019-2023.

Axfood aviserade i oktober 2018 planen att skapa ett högautomatiserat logistikcenter i Stockholm. Tidigare i år kommunicerades avsiktsförklaringar med tyska Witron avseende automationslösning samt med NREP Logistics avseende ett långsiktigt hyresavtal. I juli tecknades, i enlighet med avsiktsförklaringen, hyresavtalet med NREP. Nu har avtal tecknats med Witron, en marknadsledare inom såväl dynamisk lager- och plockhantering som end-to-end logistiklösningar, som kommer att leverera en driftsäker automationslösning för stora volymer i samtliga temperaturzoner.

Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 MEUR under perioden 2019-2023. Investeringsåtagandet fördelas i huvuddrag enligt följande: 20 procent år 2019, cirka 25 procent år 2021, cirka 45 procent år 2022 samt återstående del år 2023. Som tidigare kommunicerats räknar Axfood med att kostnadsgraden för logistikverksamheten, inklusive nytt hyresavtal och ökade avskrivningar, kommer att vara i nivå med nuvarande kostnadsgrad vid full drift. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med ökade volymer.

Jag är glad att vi nu har tecknat avtal med Witron. Det innebär att vi har alla viktiga pusselbitar på plats för fortsatt framdrift av bygget av vårt högautomatiserade logistikcenter utanför Stockholm. Lösningen kommer att ge oss en mer flexibel, effektiv och hållbar logistikkedja för varuförsörjningen till våra butiker och leveranserna kopplade till vår snabbt växande e-handel. Med investeringen tar vi ett stort steg in i framtiden och stärker hela Axfood-familjens konkurrenskraft, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

Det högautomatiserade logistikcentret planeras vara i full drift 2023 och ska hantera både plock och leveranser till såväl butiker som e-handelskunder. Här samordnas stora delar av logistikverksamheten för Stockholm, Mälardalen och norrut, som idag står för cirka 60 procent av volymen. Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren.

– Det känns mycket bra att ha avtalet om den viktiga automationslösningen klart. Witron är en etablerad och stark partner. I övrigt har vi full framdrift. I början av september beviljades vi bygglov och markförberedelserna för att uppföra lagerbyggnaden har påbörjats. Vi har tecknat avtal om ett nytt planeringsverktyg och styrningssystem för transportflöden och även skapat möjlighet att nyttja ytterligare mark i anslutning till befintlig fastighet. Alla steg syftar till att realisera det affärsvärde som satsningen på vårt nya logistikcenter syftar till, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag.

Nytt finansieringsavtal och valutasäkring

Axfood har dessutom ingått avtal med Swedbank och SEB om en femårig revolverande kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK med syfte att säkra finansieringen av investeringen och för att fungera som bolagets likviditetsreserv.

I samband med tecknandet av avtalet med Witron valutasäkrar Axfood betalningsströmmarna enligt följande: 100 procent av betalningarna år 2019, 75 procent av betalningarna år 2021, 50 procent av betalningarna år 2022 och 25 procent av betalningarna år 2023. Varje fjärde kvartal med start 2020 kommer Axfood att säkra ytterligare 25 procentenheter av respektive års investeringsåtagande tills full säkring uppnås.

Kapitalmarknadsdag den 5 december

Axfood bjuder in investerare, analytiker och press till en kapitalmarknadsdag torsdagen den 5 december kl 9:30-12:30 på Urban Deli på Sveavägen 44 i Stockholm. Vd och koncernchef Klas Balkow, ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon och Dagabs vd Nicholas Pettersson kommer tillsammans med Witrons koncernchef Helmut Prieschenk och ytterligare representanter från Axfood att berätta mer om framtidens logistik och det nya automatiserade logistikcentret i Bålsta. Presentationerna kommer också att finnas tillgängliga i efterhand på axfood.se.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Kategorier: Axfood