Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Jämställt bland Axfoods ledare

5 mars 2020

Axfood har länge arbetat med långsiktiga mål för mångfald, med övertygelsen att en mix av kompetenser och perspektiv ger bättre resultat i hela verksamheten. Nu visar färska siffror att Axfood nått sina mål om en jämn könsfördelning bland ledare inom koncernen.

Hemköp, butiks- och regionchef

Axfood har länge arbetat med långsiktiga mål för mångfald, med övertygelsen att en mix av kompetenser och perspektiv ger bättre resultat i hela verksamheten. Nu visar färska siffror att Axfood nått sina mål om en jämn könsfördelning bland ledare inom koncernen.

En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Därför har Axfood som mål att antalet kvinnor på ledande position ska ligga i spannet 40-60 procent – och det är ett mål som Axfood nu nått.

– Lagom till internationella kvinnodagen kan vi konstatera att vi nått målet. 45 procent av våra ledare inom koncernen är kvinnor. Och Hemköp och Willys utmärker sig lite extra med 51 respektive 50 procent kvinnliga ledare, säger Monica Längbo, HR-direktör Axfood.

Med ledare räknas även teamchefer och arbetsledare i butik och på lager.

Även Axfoods koncernledning, där fyra av tio är kvinnor, samt Axfoodfamiljens bolagslednings- och stabsledningsgrupper når en jämn könsfördelning om 40 procent kvinnor.

– Axfood vill spegla det samhälle vi är en del av, vilket ska märkas såväl i sortimentet som bland våra kunder och inte minst bland medarbetare och ledare. Inkludering är en viktig fråga för oss – hos oss ska alla ha samma chans att växa oavsett bakgrund, säger Monica Längbo.

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år på initiativ av FN. Det är en dag för att uppmärksamma jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter i bland annat arbetslivet.

Långsiktigt arbete för jämställdhet

Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat för att öka mångfalden. Några exempel:

  • Införandet av ett objektivt rekryteringssystem 2019 som säkerställer ett objektivt urval genom tester och frågor.
  • För varje ledare i ledningsgrupp identifieras varje år en man och en kvinna som potentiell efterträdare.
  • När Axfood rekryterar ska det alltid finns minst en kvinnlig och minst en manlig kandidat till den utlysta tjänsten.
  • Det är lika många kvinnor som män som tar del av koncernens ledarskapsutbildningar som tillhandahålls av den egna utbildningsenheten Axfoodakademien.
  • Annonser för lediga jobb utformas på ett inkluderande sätt.
  • Axfood kartlägger årligen lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Inga osakliga skillnader upptäcktes 2019.
  • Axfood har under 2019 både haft ett butikschefstrainee-program och ett arbetsmarknadsprogram för nyanlända. Dessa ska bidra till att det blir lättare att nå målen för mångfald i framtiden.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Kategorier: Axfood