Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Justerat upplägg av Axfoods årsstämma

13 mars 2020

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset, och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, görs vissa justeringar i upplägget av Axfoods årsstämma den 18 mars 2020.

AXFOOD Huvudkontor

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset, och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, görs vissa justeringar i upplägget av Axfoods årsstämma den 18 mars 2020.

Som en försiktighetsåtgärd har Axfood beslutat att justera arrangemanget runt den planerade årsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Axfood kommer därför att genomföra årsstämman onsdagen den 18 mars 2020 kl. 17:00 på Oscarsteatern i Stockholm i enklast tänkbara form.

Upplägget för Axfoods årsstämma kommer att förändras enligt följande:

  • Tid för inregistrering ändras till att inledas kl. 16:30.
  • Årsstämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas och inga gåvor delas ut.
  • Vd och koncernchef kommer att avstå från att hålla ett anförande. Anförandet kommer istället att spelas in och tillgängliggöras på axfood.se samma dag som stämman hålls.
  • Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
  • Närvarande aktieägare ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.
  • Axfood kommer att föreslå årsstämman att låta ej närvarande aktieägare följa stämman via webben.

Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds avstå från att närvara vid årsstämman. Detsamma gäller självklart aktieägare som upplever sjukdomssymptom. Möjlighet finns då givetvis att delta via ombud istället för att närvara personligen. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på axfood.se.

Vi beklagar att nuvarande situation innebär förändrade omständigheter för dig som aktieägare. Om du som anmäld till årsstämman har för avsikt att avstå från att delta är vi tacksamma om du meddelar oss detta på telefon 08-402 90 51.

Vänligen uppmärksamma att information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via axfood.se.

Kategorier: Axfood