Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

22 april 2020

Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 mars 2020 avseende förvärv av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 572 000 egna aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet aktier.

Axfoods årsstämma 2020

Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 mars 2020 avseende förvärv av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 572 000 egna aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet aktier.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 18 maj 2020 fram till nästa årsstämma av högst 310 000 aktier. Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Syftet med förvärven är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram LTIP 2020.


Kategorier: Axfood