Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood och Scania i samarbete för hållbara transporter

18 september 2020

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab har inlett ett långsiktigt samarbete med Scania för fordonselektrifiering. Detta för att tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter, och därmed verka för en grön omställning.

Dagab Scania laddhybrid

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab har inlett ett långsiktigt samarbete med Scania för fordonselektrifiering. Detta för att tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter, och därmed verka för en grön omställning.

Genom samarbetet ska Scania och Dagab tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter, och därmed verka för en grön omställning. Scania ska bidra med rådgivning och tjänster inom områden som fordonsplanering och analys av lämpliga transportrutter för elektrifiering.

Scania ska även medverka i bedömningen av en effektiv laddinfrastruktur i anslutning till Dagabs nya och högautomatiserade logistikcenter i Bålsta i nordvästra Stockholm. Centret ska stå klart 2023, blir 100 000 kvadratmeter stort och ska hantera omkring 60 procent av Axfoods godsvolym.

– Vi är fast beslutna att inom vår verksamhet uppnå fossilfria transporter och vi gör nu en gemensam satsning med Scania för att ta viktiga kliv mot det målet. Att med bibehållen effektivitet kunna göra distributionen till vårt omfattande nät av butiker och inom vår e-handel mer hållbar är en stor utmaning både för planering och genomförande. Det är viktigt både för oss och för samhällsutvecklingen, och vi välkomnar samarbetet med Scania som ett viktigt led i arbetet med denna omställning, säger Axfoods vd Klas Balkow.

Det första steget blir leveransen av Scanias nya helt elektriska lastbil och den nya hybridslastbilen till Dagab. Fordonen kommer att sättas in i trafik i Storstockholmsområdet, och driften och erfarenheterna kommer att vara vägledande för att bedöma förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden av elfordonsflottan.

Dagab och Scania är väl medvetna om de många utmaningar som väntar, bland annat att säkerställa tillräcklig elförsörjning till logistikcentra, att anlägga effektiva laddmöjligheter längs distributionsrutter och anpassning av fordonsflottan för säsongsvariationer.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att driva trafik med förnybara bränslen som biogas och biodiesel för att nå omedelbara CO2-minskningar. Företagen kommer tillsammans att grundligt analysera rutter och distributionsmönster för att hitta de bästa lösningarna för varje transportuppdrag, liksom att säkerställa flexibilitet och kostnadseffektivitet.

– Avtalet visar tydligt vår strävan att ha en ledande roll i övergången till hållbara transporter. I samverkan med framåtriktade företag som Axfood ska vi tillsammans undersöka och utveckla logistiksystem och teknik på väg mot en fossilfri framtid. Ingen enskild aktör har idag alla svar och det är bara tillsammans med kunder, leverantörer av infrastruktur, energiföretag och beslutsfattare som vi finner de bästa lösningarna för hela ekosystemet av transporter, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

Kategorier: Axfood Dagab