Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Axfood: Utöka betesrätten och slopa jordbrukets dieselskatteförmån

23 september 2020

För femte året lanserar Axfood livsmedelsstrategin Mat 2030. Denna gång fylld med 86 förslag till såväl politik som näringsliv för en mer hållbar produktion av mat. Målet är att stärka svensk livsmedelsproduktion genom fokus på hållbarhet. Bland de 17 helt nya förslagen finns bland annat slopad dieselskatteförmån för jordbruket, betesrätt för tjurar och satsningar på gröna svenska proteiner.

Axfood Mat2030 Screen

För femte året lanserar Axfood livsmedelsstrategin Mat 2030. Denna gång fylld med 86 förslag till såväl politik som näringsliv för en mer hållbar produktion av mat. Målet är att stärka svensk livsmedelsproduktion genom fokus på hållbarhet. Bland de 17 helt nya förslagen finns bland annat slopad dieselskatteförmån för jordbruket, betesrätt för tjurar och satsningar på gröna svenska proteiner.

– För att få till en mer hållbar matproduktion krävs att vi tar itu med flera frågor samtidigt. Dessutom behöver vi utöka samarbetet mellan alla aktörer inom livsmedelskedjan för att skapa fler kreativa lösningar, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Årets upplaga av Axfoods förslag till en mer hållbar livsmedelsstrategi innehåller närmare hundra olika åtgärder för att lyfta svenska mervärden, prioritera landsbygdsfrågor, förbättra jordbruksproduktionen, uppmuntra till hållbar matkonsumtion och satsningar för att bli fossilfria.

Flera av förslagen i rapporten riktar sig till politiken, medan andra är adresserade till näringslivet.

– Ett stort ansvar vilar på alla aktörer inom livsmedelsbranschen. Samtidigt är det en brist att regeringens handlingsplaner saknar en tydlig koppling till de nationella miljömålen. En sådan behövs för att ge ordentligt tyck åt de här frågorna, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

17 av de åtgärder som presenteras i Axfoods livsmedelsstrategi Mat 2030 är helt nya.

– Vi ställs allt oftare inför nya och komplexa hållbarhetsutmaningar som påverkar många led inom livsmedelsproduktionen. Därför vill vi bidra med nya förslag som både hjälper och utmanar, säger Åsa Domeij.

I Mat 2030 har också experter inom flera områden bjudits in för att ge sin syn på aktuella frågor om svensk matproduktion. Medverkar gör samhällsdebattören och författaren Anders Wijkman, klimatforskaren Elin Röös, Charlotte Bladh André från Organic Sweden, eko-bönderna Kjell och Ylwa Sjelin samt Per Arfvidsson från Sweden Food Arena.

 

Webinarium 23 september kl. 08:30

Idag, onsdagen den 23 september, klockan 08:30 presenterar Axfood rapporten. Förutom Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och hållbarhetschef Åsa Domeij medverkar bland andra Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Webinariet kan följas här: https://tv.streamfabriken.com/2020-09-23-axfood-mat-2030

Här finns den senaste rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en mer hållbar livsmedelsstrategi.  

 

Samtliga 17 nya förslag i årets Mat 2030

Nya förslag till myndigheter och politiker:

 • Regeringen och relevanta myndigheter bör underteckna den nationella matsvinns-överenskommelsen och påta sig egna konkreta åtaganden.

 • Ta bort krav på spårbarhet som inte bidrar till livsmedelssäkerhet för att underlätta donationer till sociala organisationer och på så sätt bidra till minskat matsvinn.
 • Regeringen och Havsmyndigheten bör agera kraftfullt i internationella förhandlingar så att länderna kommer överens om kvoter och förvaltningsplaner som leder till att sill och makrill får använda MSC-märkning.
 • Stödja utvecklingen av mer selektiva fiskeredskap för att minska onödig bifångst.
 • Främja utvecklingen av odling och förädling av svenska gröna proteiner till såväl foder som livsmedel.
 • Inför betesrätt för tjurar som ett led i att stärka djurvälfärden och den biologiska mångfalden genom att landsbygdsprogrammet främjar en övergång till betesbaserad uppfödning av stutar.
 • Främja biologisk mångfald inom landsbygdsprogrammet. Särskilt genom satsningar på gränsområden mellan biotoper som till exempel åkerskanter mot skog och vattendrag.
 • Främja samarbete mellan landsbygdsbutiker och kommuner som ett servicekomplement till hemtjänsten.
 • Avveckla jordbrukets dieselskatteförmån och ersätt den med hållbara åtgärder som stärker jordbrukets lönsamhet.
 • Ta fram ytterligare en handlingsplan till regeringens livsmedelsstrategi med en tydlig hållbarhetskoppling till de nationella miljömålen där frågan om att främja ekologisk produktion ingår.

Nya förslag till näringslivet:

 • Satsa på mer odling av fleråriga växter som klarar större variationer i klimatet och bidrar till att binda mer kol i marken.

 • Kompetensutveckla handlare för att skapa en långsiktig överlevnad för samhällsviktiga småbutiker på landsorten.
 • Samverka med kommuner för att komplettera serviceutbudet på mindre orter.
 • Minska matsvinnet genom samarbeten med olika delar av livsmedelskedjan för att utveckla nya produkter av livsmedel som annars slängs.
 • Minska användandet av soja från regnskogsområden i såväl djurfoder som livsmedel.
 • Uppmuntra till produktutveckling och större konsumtion av olika sorters fisk för att minska risken för utfiske av populära arter.
 • Informera konsumenterna om köttet kommer från djur som haft möjlighet till utevistelse och bete.

 

Kategorier: Axfood