Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2021

11 september 2020

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2021 har nu utsetts.

Axfood AGM 2020 2

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2021 har nu utsetts.

Axfoods årsstämma 2020 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2020, varvid de i vart fall sex röstmässigt största ägarna ska tillfrågas i syfte att en valberedning om minst tre ledamöter ska kunna utses. Detta har nu genomförts och valberedningen inför årsstämman 2021 har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 53,6 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 augusti 2020.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 24 mars 2021 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda så snart som möjligt och senast den 31 december 2020.

 

Kategorier: Axfood