Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hemköp mot halverat matsvinn – 350 ton räddad frukt

24 februari 2021

Under 2020 minskade Hemköp svinnet till en rekordlåg nivå och är på god väg att nå målet om halverat matsvinn. Digitala hjälpmedel, att packa och sälja ut varor som bör ätas snart och ett ökande intresse hos kunderna är framgångsfaktorer. Under förra året skänkte Hemköps butiker också 50 000 måltider till behövande via välgörenhetsorganisationer. Målet är att allt ska tas tillvara.

Butiksbild frukt och grönsaker

Under 2020 minskade Hemköp svinnet till en rekordlåg nivå och är på god väg att nå målet om halverat matsvinn. Digitala hjälpmedel, att packa och sälja ut varor som bör ätas snart och ett ökande intresse hos kunderna är framgångsfaktorer. Under förra året skänkte Hemköps butiker också 50 000 måltider till behövande via välgörenhetsorganisationer. Målet är att allt ska tas tillvara.

– Som en av de större matkedjorna har vi ett ansvar att minska matsvinnet och dess miljö- och klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för att minska svinnet i våra butiker och med att inspirera och tipsa våra kunder att ta tillvara all mat i hemmen. Vi ser en tydlig attitydförändring, med stolthet väljer nu många varor med kort datum och gör samtidigt en god gärning, säger Desiré Cichy, hållbarhetsansvarig på Hemköp.

Att skänka mat till välgörenhet är en del i arbetet att minska matsvinnet. Under förra året donerade Hemköps butiker 23 ton mat till kyrkor och organisationer, vilket motsvarar cirka 50 000 måltider*. Ett annat initiativ är de svinnpåsar som packas med frukt och grönsaker som behöver ätas snart. Svinnpåsarna har blivit populära – under 2020 togs 350 ton frukt och grönsaker tillvara tack vare dessa påsar.

Hemköpsbutiker med lägst andel svinn under 2020:
1. Hemköp Stattena, Helsingborg
2. Hemköp Ryd, Linköping
3. Hemköp Djurgårdsstaden, Stockholm

– Vi har matsvinn på agendan varje dag i alla delar av butiken. Att jobba systematiskt och kritiskt se över allt svinn har varit framgångsrikt, ökar svinnet någonstans tillsätts direkt en handlingsplan, säger Markus Pålsson Randau, butikschef Hemköp Stattena, Helsingborg.

Hemköp har målsättningen att halvera kedjans matsvinn till år 2025, fem år tidigare än FN:s globala mål.

– Sedan basåret 2015 har vi varje år minskat svinnet och utfallet för 2020 ligger i linje med målsättningen för året. Jag är stolt över de framsteg vi gör och att andelen svinn nu ligger på låga 1,68 procent för kedjan, vi är på god väg att nå målet, säger Desiré Cichy.

*Räknat utifrån standardvikt om 450 gram per måltid. 

Kategorier: Hemköp