Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Medvind för Axfoods hållbarhetsarbete under 2020

26 februari 2021

I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning publiceras idag summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Minskat matsvinn, fossilfria transporter och högre andel hållbarhetsmärkta varor är några områden där viktiga framsteg gjordes under förra året.

Fiskdisk Axfood foto av Per Björklund

I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning publiceras idag summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Minskat matsvinn, fossilfria transporter och högre andel hållbarhetsmärkta varor är några områden där viktiga framsteg gjordes under förra året.

Maten har aldrig haft en större påverkan på klimatet och miljön än idag. Därför arbetar Axfood långsiktigt och systematiskt med hållbarhetsfrågor genom hela värdekedjan.

- Samtidigt som hållbarhetsutmaningarna blir allt fler är det viktigt att komma ihåg att hållbarhet och lönsam tillväxt går hand i hand. Att det som är bra för miljön även är bra för affärsverksamheten såg vi många bevis på under förra året, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Nedan presenteras ett axplock av viktiga framsteg för Axfoods hållbarhetsarbete under 2020.

Minskade utsläpp av växthusgaser
Den totala koldioxidpåverkan per levererat ton för egenägda varutransporter inom koncernen minskade med drygt 9 procent under 2020 – ett resultat av allt fler fossilfria varutransporter. Sedan basåret 2009 har de totala utsläppen inom Axfoods egen verksamhet minskat med totalt 76 procent. Förutom övergång till grön el har minskad användning av klimatpåverkande köldmedia till frysar och kylar samt mer fossilfria drivmedel bidragit till den kraftiga minskningen av växthusgaser. Axfoods mål för den egna verksamheten är nettonollutsläpp till 2030.

Rekordlågt matsvinn i butik
Matsvinnet minskade under 2020 i samtliga Axfoods butikskedjor till rekordlåga 1,26 procent. Med nuvarande minskningstakt kommer målet om att halvera svinnet mellan 2015 och 2025 att nås. Automatiserade beställningar, handdatorer som identifierar varor med kort datum, utförsäljning av frukt och grönt med skönhetsfläckar och hög mognadsgrad samt samarbeten med välgörenhetsorganisationer är några av de initiativ som ligger bakom minskningen.

Ökad försäljning av hållbarhetsmärkta varor
Hållbarhetsmärkta varor står för en allt större andel av Axfoods totala försäljning. Under 2020 uppgick andelen till 28,3 procent av den totala försäljningen, en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år och ett stort kliv mot målet om 30 procent av den totala försäljningen 2025. Nyckelhålet och ekologiskt var de dominerande märkningarna medan specerier och fryst är de varukategorier som stod för de största ökningarna.

Mer växtbaserat och grönlistat 
Att allt fler konsumenter väljer att äta växtbaserade proteiner bekräftas av en fortsatt hög försäljningstillväxt om drygt 15 procent för kylda och frysta vegetariska varor. Samtidigt består en allt större del av fisksortimentet - 81 procent - av fisk som är grönlistad av WWF, en ökning med över 7 procent sedan föregående år och ett viktigt steg mot målet att enbart sälja grönlistad fisk. Redan 2008 upphörde Axfoods butiker med att sälja rödlistade fiskar och skaldjur.

Läs mer om resultatet för hållbarhetsarbetet i Axfoods års- och hållbarhets-redovisning för 2020 som finns tillgänglig på axfood.se.

 

Kategorier: Axfood