Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods styrelse har beslutat om förvärv av egna aktier

22 april 2021

Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 24 mars 2021 avseende förvärv av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 672 108 egna aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet aktier.

Axfood HQ

Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 24 mars 2021 avseende förvärv av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 672 108 egna aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet aktier.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 20 maj 2021 fram till nästa årsstämma av högst 310 000 aktier. Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med förvärven är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram LTIP 2021.

Kategorier: Axfood