Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dagab etablerar nytt rikslager för frukt och grönt i Landskrona

22 april 2021

Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsbolaget NREP Logicenters om ett helt nytt rikslager för frukt och grönt. Det nya lagret förläggs i Landskrona, skapar förutsättningar för högre effektivitet och ersätter dagens frukt- och gröntlager i Helsingborg.

Dagab frukt- och gröntlager Landskrona skiss

Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsbolaget NREP Logicenters om ett helt nytt rikslager för frukt och grönt. Det nya lagret förläggs i Landskrona, skapar förutsättningar för högre effektivitet och ersätter dagens frukt- och gröntlager i Helsingborg.

För att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten och för att möta framtida volymökningar har Dagab tecknat ett 15-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget Logicenters om ett nytt och större rikslager för frukt och grönt i Landskrona. Det nya lagret, som planeras vara i full drift i slutet av 2022, har ett bra läge och infrastruktur och möjliggör en framtida automationslösning. Lagret miljöcertifieras och jämfört med lagerytan i Helsingborg blir ytan i nya lagret i Landskrona mer än dubbelt så stor. Den totala lagerytan kommer uppgå till drygt 37 000 kvadratmeter med möjlig expansionsyta om ytterligare cirka 8 000 kvadratmeter.

Satsningen ska ses som en del i Dagabs långsiktiga vision om att bygga framtidens starkaste logistikstruktur och bidra till att förbättra kunderbjudandet och kundmötet för Axfoodkoncernens alla kunder. Det nya lagret kommer att ersätta befintligt rikslager för frukt och grönt i Helsingborg och försörja butiker i hela Sverige.

- Satsningen är ytterligare ett steg i Dagabs långsiktiga strategi att utveckla hela varuflödet inom Axfoodkoncernen. En effektiv, hållbar och dynamisk logistikverksamhet är, tillsammans med ett attraktivt och effektivt sortiment, centrala delar i vårt arbete med att göra skillnad i kundmötet för våra kedjor Willys, Hemköp, Tempo, Handlar’n, Snabbgross, Eurocash och Mat.se, säger Nicholas Pettersson, vd Dagab.

I Landskrona passar Dagab även på att flytta ihop lager- och transportverksamheten, som idag finns på olika adresser, för att ytterligare optimera varuflödet. Det nya lagret blir en modern arbetsplats som kommer att vara bättre anpassad efter verksamhetens behov.

- Vi välkomnar Dagab och deras anställda till Landskrona. Sedan 2010 har närmare 3 000 nya jobb skapats i Landskrona. Dagab blir en stor och viktig arbetsgivare i Landskrona, vilket är positivt för både staden och Landskronaborna och bidrar till ökad sysselsättning, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad. 

Den geografiska placeringen är väster om trafikplats Landskrona Södra, där logistikfastigheten anläggs på en 96 000 kvadratmeter tomt som fastighetsbolaget Logicenters förvärvar av Landskrona kommun.

Med Dagab som motor i bakomvarande processer och med en effektiv logistik skapas förutsättningar för en lönsam tillväxt, energieffektivitet och hållbara transporter. Framtidens logistik är också ett av Axfoodkoncernens stora fokusområden. Sedan en tid tillbaka pågår också bygget av ett nytt, högautomatiserat logistikcenter i Bålsta, strax utanför Stockholm. Även i Bålsta är det fastighetsägaren Logicenters som bygger. Logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel och unikt genom att erbjuda plock och leverans till såväl butiker som e-handelskonsumenter med automation i tre temperaturzoner. Genom denna omnikanallösning effektiviseras de bakomliggande processerna, svinnet minskar och leveranskvalitet och service för både butiker och konsumenter höjs. Logistikcentret i Bålsta kommer att hantera 60 procent av Dagabs volymer när det står klart 2023. Med det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona läggs ytterligare en pusselbit i att bygga framtidens bästa logistikstruktur.

Fakta om det nya rikslagret för frukt och grönt:
Area: 37 000 kvadratmeter med möjlig expansionsyta om ytterligare cirka 8 000 kvm jämfört med dagens 16 000 kvadratmeter.
Projektstart: sommaren 2021.

 

Kategorier: Axfood Dagab