Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ett starkt kvartal med hög intensitet

15 juli 2021

Axfood utvecklas i hög takt och tar nya betydande steg för att säkra framtida konkurrenskraft. För några veckor sedan tillkännagavs förvärvet av Bergendahls Food och en minoritetsandel i City Gross, en logisk affär som gynnar kunderna och stärker parternas marknadsposition och som just nu prövas av Konkurrensverket. Dessutom säkras nu basen i den framtida logistikplattformen med ett antal nya viktiga investeringar.

HQ bild Gustav Kaiser

Axfood utvecklas i hög takt och tar nya betydande steg för att säkra framtida konkurrenskraft. För några veckor sedan tillkännagavs förvärvet av Bergendahls Food och en minoritetsandel i City Gross, en logisk affär som gynnar kunderna och stärker parternas marknadsposition och som just nu prövas av Konkurrensverket. Dessutom säkras nu basen i den framtida logistikplattformen med ett antal nya viktiga investeringar.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2021:
 ”Jag kan med glädje konstatera att vi stänger ännu ett starkt kvartal, samtidigt som vi fortsätter hålla en mycket hög takt i våra framtidssatsningar. Trots höga jämförelsetal, en negativ kalendereffekt och den lägsta matprisinflationen på många år fortsätter Axfood att växa med en butiksomsättnings-tillväxt som var högre än marknadens. Exklusive kostnader relaterade till Bergendahlstransaktionen ökade koncernens rörelseresultat och lönsamhet väsentligt. Vi fortsätter att hålla ett högt tempo för att säkra vår konkurrenskraft även på längre sikt. Idag tillkännager vi nya spännande initiativ som innebär att vi under kommande år flyttar och automatiserar vårt e-handelslager i Backa i Göteborg, automatiserar vårt nya frukt- och gröntlager i Landskrona, och bygger ut vårt höglager i Backa med automation. Satsningarna kompletterar vårt nya logistikcenter i Bålsta och kommer stärka hela Axfoodfamiljen och externa kunder, och skapar ytterligare förutsättningar för tillväxt och lönsamhet för många år framåt.”
 

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 903 Mkr (13 570), en ökning med 2,5 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 12 059 Mkr (11 928), en ökning med 1,1 procent.
 • Rörelseresultatet, inkluderat jämförelsestörande poster relaterat till förvärvskostnader om 54 Mkr för affären med Bergendahls, uppgick till 607 Mkr (605). Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,5). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 661 Mkr (605), en ökning med 9,2 procent. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,8 procent (4,5).
 • Periodens resultat uppgick till 455 Mkr (446) och resultatet per aktie före utspädning till 2,27 kronor (2,22).
 • Den 31 maj tillkännagav Axfood att avtal tecknats om att förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB och en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB med option om en ägarandel upp till 30 procent. Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

Sammanfattning av första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 106 Mkr (26 636), en ökning med 1,8 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 23 809 Mkr (23 411), en ökning med 1,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 172 Mkr (1 148). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,3). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 225 Mkr (1 148), en ökning med 6,7 procent. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,5 procent (4,3).
 • Periodens resultat uppgick till 885 Mkr (848) och resultatet per aktie före utspädning till 4,43 kr (4,15).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • För att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten samt hantera framtida tillväxt har avtal tecknats om ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, utbyggnad med automatisering av befintligt höglager i Backa samt automatisering av det nya och större rikslagret för frukt och grönt som byggs i Landskrona. Den totala investeringen i automation kommer uppgå till cirka 65 MEUR under perioden 2021-2024.
 

Axfood presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2021 i en telefonkonferens kl 9:30 idag.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.
För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 519 993 83, Storbritannien: +44 333 300 9268, USA: +1 833 823 0586


För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl 7:00.

Kategorier: Axfood