Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Willys utökar satsningen på solceller – tre nya anläggningar tas i bruk under året

1 juli 2021

Willys fortsätter satsa på solcellsanläggningar för eget bruk och har tecknat avtal med Trophi Fastighets AB om solcellsanläggningar för ytterligare tre Willysbutiker. De uppförs och driftsätts under 2021 och kommer att producera el motsvarande årsförbrukningen för 125 villor.

Solceller willys

Willys fortsätter satsa på solcellsanläggningar för eget bruk och har tecknat avtal med Trophi Fastighets AB om solcellsanläggningar för ytterligare tre Willysbutiker. De uppförs och driftsätts under 2021 och kommer att producera el motsvarande årsförbrukningen för 125 villor.

Det är Willysbutikerna i Trollhättan, Sandviken och Köping som nu får solceller för eget bruk installerade på sina butikstak, efter att Willys och fastighetsägaren Trophi Fastighets AB tecknat avtal om solcellsutbyggnad. Därmed förstärks Willys och Axfoods satsning på att ställa om till mer klimatsmarta energikällor.

– Vi fortsätter vår satsning på ett grönare butiksbestånd, där vår målsättning är att ha solcellsanläggningar på 25 procent av lämpliga butikstak. Redan idag kommer all el vi köper till butikerna från förnybara källor, men att en del av elen dessutom produceras på våra egna tak är naturligtvis ännu bättre, säger Thomas Evertsson, vd för Willys.

Solcellerna är snart färdigställda och beräknas att tas i drift under 2021. Storleken på anläggningarna varierar. De kommer att producera mellan 203 000 och 210 000 kWh per år, eller totalt 622 000 kWh per år. Det motsvarar den årliga elförbrukningen för 125 villor.

– Vi är mycket nöjda med att nu tillsammans med Axfood skapa miljövänligare alternativ för elproduktion i våra fastigheter och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ser en ökad efterfrågan på förnyelsebar energi hos våra hyresgäster inom dagligvaruhandeln, säger Jan Björk, vd Trophi Fastighets AB.

Livsmedelsbutiker och matlager är extra intressanta för solcellsenergi då de förbrukar mycket el för bland annat kyl- och frysdiskar och för lagerhållning av livsmedel, och ofta har tak som är väl lämpade för solcellsanläggningar. För solcellsanläggningar som genererar el för egen förbrukning råder i dag skattefrihet på förbrukning upp till 500 kWh. Därefter utgår en skatt på produktionen trots att den sker helt för eget bruk. Det gör att ytterst få aktörer investerar i större solcellsanläggningar på taken för till exempel lagerfastigheter.

– Det är väldigt positivt att vi tillsammans med fastighetsägare kan bygga allt fler och allt större solcellsanläggningar. Men det är olyckligt att omställningen till en mer hållbar energiproduktion hämmas av den skatt på solenergi för eget bruk som fortfarande finns kvar. Det finns inga hinder för att ta bort det taket. Tvärtom skulle det bidra till en snabbare grön omställning och att ännu fler frivilligt skulle investera i hållbar energiproduktion, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood.

Kategorier: Axfood Willys