Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2022

16 september 2021

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2022 har nu utsetts.

Axfood

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2022 har nu utsetts.

Axfoods årsstämma 2021 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti före årsstämman, varvid de i vart fall sex röstmässigt största ägarna ska tillfrågas i syfte att en valberedning om minst tre ledamöter ska kunna utses. Detta har nu genomförts och valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

  • Marie Ehrling, Axel Johnson AB, ordförande
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Elisabet Jamal Bergström, SEB Fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 55 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 augusti 2021.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 23 mars 2022 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.

 

Kategorier: Axfood