Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood har slutfört förvärvet av Bergendahls Food och ingått partnerskap med City Gross

1 oktober 2021

Axfood har idag slutfört förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap. Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, och gagnar även partihandelskunder och Sveriges konsumenter genom ökad effektivitet samt sortiments- och logistikförbättringar.

Bergendahls

Axfood har idag slutfört förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap. Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, och gagnar även partihandelskunder och Sveriges konsumenter genom ökad effektivitet samt sortiments- och logistikförbättringar.

- Idag skriver vi dagligvaruhistoria, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow. Bergendahls Food blir idag en del av Dagab och vi inleder nu också vårt partnerskap med City Gross. Med ökade volymer stärker vi våra positioner på marknaden och jag ser mycket fram emot vårt samarbete.

Den 31 maj 2021 tillkännagav Axfood att ett avtal ingåtts med Bergendahl & Son AB om att förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB. Därutöver skulle Axfood, som en del i ett strategiskt partnerskap, förvärva en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB (”City Gross”) med option om en ägarandel upp till motsvarande 30 procent. Förvärvet har idag slutförts genom att Axfood tillträtt och blivit ägare till de avtalade aktierna. Betalning har skett kontant genom en kombination av befintlig kassa- och kreditfaciliteter. För att över tid bibehålla en stark finansiell position avser Axfood som tidigare kommunicerats att genomföra en nyemission om 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Axfoods årsstämma den 23 mars 2022 kommer att föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen för genomförande under 2022.

Ytterligare information om transaktionen framgår av Axfoods pressmeddelanden från den 31 maj 2021 och den 16 september 2021.

 

Kategorier: Axfood