Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Ett stabilt kvartal med bra lönsamhet

21 oktober 2021

Axfood redovisar ett stabilt tredje kvartal med en bra lönsamhet trots höga jämförelsetal. Ett högt tempo upprätthålls med betydande fokus på framtidssatsningar, och för några veckor sedan skrevs dagligvaruhistoria i samband med att förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross slutfördes.

Fond Fond-2

Axfood redovisar ett stabilt tredje kvartal med en bra lönsamhet trots höga jämförelsetal. Ett högt tempo upprätthålls med betydande fokus på framtidssatsningar, och för några veckor sedan skrevs dagligvaruhistoria i samband med att förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross slutfördes.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021:
”Vi stänger ett händelserikt kvartal med en hög utvecklingstakt. Vi levererade en hög lönsamhet och ökade resultatet justerat för integrationskostnader kopplat till Bergendahlsförvärvet. Samtidigt är det en spännande tid med febril aktivitet i alla delar av vår koncern. I somras kommunicerade vi nya stora satsningar för att optimera vår logistikplattform. Dessutom har vi fått godkännande av Konkurrensverket och slutfört vårt förvärv av Bergendahls. Förvärvet skapar synergier och stärker vår långsiktiga position på marknaden genom ökad effektivitet, vilket även gagnar partihandelskunder och konsumenter. Integrationen av verksamheterna har inletts och det känns väldigt roligt att välkomna nya kollegor in i Axfoodfamiljen.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 723 Mkr (13 426), en ökning med 2,2 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 11 589 Mkr (11 503), en ökning med 0,7 procent.
 • Rörelseresultatet, inkluderat jämförelsestörande poster om 18 Mkr för integrationen med Bergendahls, uppgick till 793 Mkr (796). Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent (5,9). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 811 Mkr (796), en ökning med 1,9 procent. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,9 procent (5,9).
 • Periodens resultat uppgick till 601 Mkr (605) och resultatet per aktie före utspädning till 2,93 kronor (2,95).
 • I september utbetalades 3,75 kr per aktie, den andra delen av utdelningen till aktieägarna om totalt 7,50 kr (7,25) per aktie.

Sammanfattning av januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 829 Mkr (40 062), en ökning med 1,9 procent.
 • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 35 398 Mkr (34 915), en ökning med 1,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 965 Mkr (1 944). Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (4,9). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2 036 Mkr (1 944), en ökning med 4,8 procent. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 procent (4,9).
 • Periodens resultat uppgick till 1 486 Mkr (1 454) och resultatet per aktie före utspädning till 7,36 kr (7,10).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Den 1 oktober slutförde Axfood förvärvet av partihandelsverksamheten Bergendahl Food AB och minoritetsposten om 9,9 procent i City Gross Sverige AB.
 • Under oktober har Axfood erhållit en utbetalning om 110 Mkr från Fora/AFA arbetsgivarförsäkringar baserat på tidigare gjorda premieinbetalningar, vilket ger en positiv effekt på rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2021.

Axfood presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 i en telefonkonferens kl 9:30 idag.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.
För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 505 583 66, Storbritannien: +44 333 300 9271, USA: +1 646 722 4904


För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl 7:00.

 

Kategorier: Axfood