Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood bygger Sveriges största takbaserade solcellsanläggning

21 april 2022

Axfood fortsätter att genomföra stora satsningar på förnybar energi. Förutom att hela den egna lastbilsflottan med drygt 270 lastbilar numera kan köras fossilfritt, inleddes förra året processen att bygga Sveriges enskilt största solcellspark. Nu har även avtal tecknats om att bygga landets största takbaserade anläggning med solceller, när Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta förses med solceller på en cirka 80 000 kvadratmeter stor yta.

Solceller Bålsta

Axfood fortsätter att genomföra stora satsningar på förnybar energi. Förutom att hela den egna lastbilsflottan med drygt 270 lastbilar numera kan köras fossilfritt, inleddes förra året processen att bygga Sveriges enskilt största solcellspark. Nu har även avtal tecknats om att bygga landets största takbaserade anläggning med solceller, när Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta förses med solceller på en cirka 80 000 kvadratmeter stor yta.

– Våra stora satsningar på solenergi är en del av den större gröna omställning som vi driver för att skapa ett mer hållbart matsystem. Tillgången till mer förnybar energi i samhället är avgörande för att kunna bromsa klimatförändringarna i tid, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Den takbaserade solcellsanläggningen byggs på Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta norr om Stockholm, och kommer att omfatta drygt 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter. Anläggningen förväntas ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7,8 GWh. Installationen av anläggningen planeras vara klar under hösten i år.

– Solcellssatsningen adderar viktig ny grön energi samtidigt som den stöttar energibehovet för vår högautomatiserade logistikverksamhet i Bålsta, en unik och över 100 000 kvadratmeter stor anläggning som när den tas i drift 2023 blir en av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel för miljoner kunder, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

Satsningen på den nya solcellsanläggningen är ett samarbete mellan Dagab, hyresvärden Logicenters och leverantören Solkompaniet. Upplägget är ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement), där Axfood åtar sig att köpa all den el som produceras under de närmaste 25 åren, medan installation, drift och skötsel hanteras av Logicenters genom Solkompaniet. Axfood har även möjlighet att sälja vidare eventuell överskottsproduktion.

Mål om nettonollutsläpp

Axfood har arbetat med solcellsfrågan redan sedan 2013 då en första större solcellsanläggning sattes upp på Dagabs lager i Backa utanför Göteborg. Sedan dess har flera butiker och lager installerat egna solcellsanläggningar och fler planerar att göra det under 2022. Förra året inleddes även ett samarbete med leverantören Alight för att bygga Sveriges största markbaserade solcellspark. Anläggningen beräknas tas i drift 2024 och producera energi som motsvarar cirka 15 procent av Axfoodkoncernens totala förbrukning. Solcellsparken är en del av satsningen från Axel Johnsons koncernbolag som med tre större anläggningar fördubblar Sveriges produktionskapacitet från solcellsparker.

Att minska de fossila utsläppen från den egna verksamheten har under flera år varit högt upp på agendan hos Axfood. Förnybar el från sol, vind och vatten, högre andel fossilfria varutransporter, mindre klimatpåverkande kylar och frysar och färre tjänsteresor med flyg ligger bakom resultatet. Förra året nåddes en milstolpe i och med att samtliga Dagabs cirka 270 egenägda lastbilar numera kan köras fossilfritt. Det övergripande målet är att uppnå nettonollutsläpp från egen verksamhet senast 2030. Flera aktiviteter genomförs även för att påverka klimatpåverkan i övriga värdekedjan hos såväl leverantörer som konsumenter.

 

Kategorier: Axfood Dagab