Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dagab tar ny helt eldriven Scanialastbil i drift för livsmedelstransporter

4 maj 2022

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar sina livsmedelsleveranser med fler elfordon. Redan idag används både Scanias helelektriska tunga lastbil samt laddhybrid i Stockholm. Dessa kompletteras nu med ett 64-tons ellastbils-ekipage för varutransporter i Göteborgsregionen, det första i sitt slag i Sverige som Axfood vill visa på lastbilsmässa 2022.

Dagab Scania helelektriskt ekipage maj -22

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar sina livsmedelsleveranser med fler elfordon. Redan idag används både Scanias helelektriska tunga lastbil samt laddhybrid i Stockholm. Dessa kompletteras nu med ett 64-tons ellastbils-ekipage för varutransporter i Göteborgsregionen, det första i sitt slag i Sverige som Axfood vill visa på lastbilsmässa 2022.

Under flera år har Scania och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab haft ett nära samarbete för att utveckla en fossilfri fordonsflotta. Dagab var 2021 först i Sverige med att ta Scanias helelektriska tunga lastbil i drift. Nu utökas samarbetet när ett 64 ton tungt ellastbils-ekipage för mattransporter – den första i sitt slag – tas i drift i Göteborgsregionen. Med den nya och helt utsläppsfria lastbilen tar Scania och Dagab därmed nästa steg för att med smart teknik för tunga kylda och frysta elektrifierade livsmedelstransporter minska klimat- och miljöpåverkan.

– Utsläppssnåla livsmedelsleveranser är nödvändigt för att sänka klimatbelastningen. När vi sätter in en ellastbil av den här storleken sänker vi utsläppen rejält och tar ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter och nettonollutsläpp senaste 2030, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

Laddinfrastruktur är en viktig förutsättning för tunga transporter där Scania och Dagab samarbetar. Den nya lastbilen kommer att laddas med grön el. Genom planering och snabbladdning är målsättningen att detta lastbilsekipage över tid ska nyttjas mer än Dagabs övriga fordon. Lastbilen ska köras under minst två skift, motsvarande en sträcka om 350-450 kilometer per dygn, och leverera mat till butiker utan att göra avkall på kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. Detta ger en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan.

– Omställningen till elektrifiering är komplex. Tekniken och elfordonen finns, men för att utveckla smarta stadslösningar i praktiken krävs större och snabbare åtgärder inom laddinfrastruktur. Vi på Scania driver på för att fler ska kunna göra som Dagab, säger Fredrik Allard, Head of E-mobility, Scania. 

Tunga eltransporter och transporter av livsmedel som ska kylas är tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet är därför försedd med starkare komponenter än Scanias serietillverkade ellastbilar för att klara den mer utmanande driften.

Vill visa ellastbilen på lastbilsmässa 2022 

Ellastbilen har planerad driftstart hösten 2022.

– Vi hoppas kunna visa upp ekipaget på Elmias lastbilsmässa i slutet av augusti, säger Krister Kjellström, fordonsanvarig på Dagab.

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av Vinnova/programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

 

Kategorier: Dagab