Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ändring av antal aktier och röster i Axfood AB (publ)

30 juni 2022

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Axfood till 216 843 240 aktier och antalet röster i Axfood uppgår till 216 843 240 röster.

HQ bild Gustav Kaiser

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Axfood till 216 843 240 aktier och antalet röster i Axfood uppgår till 216 843 240 röster.

Som tidigare offentliggjorts har Axfood AB (publ) ("Axfood" eller "Bolaget") genomfört en företrädesemission av aktier i Bolaget. De aktier som emitterades till följd av företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och konverterats från betalda tecknade aktier till nya aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Bolaget har till följd av företrädesemissionen ökat med 6 972 528 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 6 972 528 röster.

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Axfood till 216 843 240 aktier och antalet röster i Axfood uppgår till 216 843 240 röster. Efter återköp av egna aktier uppgår Axfoods innehav per den 30 juni 2022 till 1 037 856 aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, tf Head of Investor Relations, Axfood AB, investorrelations@axfood.se.

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 12.00 CET.

Kategorier: Axfood