Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood lanserar ny förpackningsdatabas för mer hållbara förpackningar

14 juni 2022

Axfood har som första bolag i dagligvarubranschen byggt en unik databas som omfattar cirka 18 000 olika förpackningsmaterial. Med hjälp av den omfattande databasen ska övergången till återvinningsbara förpackningar av förnybart eller återvunnet material snabbas på. 

Garant-eko

Axfood har som första bolag i dagligvarubranschen byggt en unik databas som omfattar cirka 18 000 olika förpackningsmaterial. Med hjälp av den omfattande databasen ska övergången till återvinningsbara förpackningar av förnybart eller återvunnet material snabbas på. 

– Huruvida en vara är hållbar avgörs inte bara av innehållet utan även av förpackningen. Vi har därför gjort en strategisk investering för att kunna leverera mot såväl egna hållbarhetsmål som ökade krav från lagstiftning och konsumenter, säger Tove Almgren, förpackningsutvecklare på Dagab, Axfoods logistik- och inköpsbolag, som tagit initiativ till och drivit arbetet. 

Samtliga Axfoods leverantörer av egen märkesvara har deltagit i arbetet med att samla in och sammanställa uppgifter om exakt vilka förpackningskomponenter och material som respektive produkt innehåller. Databasen underlättar därför arbetet att kartlägga och systematisera data om Axfoods cirka 18 000 förpackningskomponenter. 

– Kartläggningen är komplicerad eftersom leverantörskedjan för förpackningar ofta är lång och varje produkt ofta består av fler komponenter, säger Tove Almgren. 

Axfoods mål är att uteslutande använda återvinningsbara förpackningar av förnybar eller återvunnen råvara senast 2030. I databasen är det bland annat möjligt att ta fram uppgifter om vilka produkter som förbrukar störst volymer av material som behöver bytas ut, samt hur Axfood ligger till för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med databasen ökar kunskapen om förpackningsmaterialen såväl internt som hos leverantörerna och gör det enklare att identifiera och prioritera strategiska förändringar som skyndar på omställningen till mer hållbara förpackningar. Uppgifterna i Axfoods databas har även delats i forskningsprojekt om förpackningar samt bidragit till systemutveckling inom området.

 

Kategorier: Axfood Dagab