Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Garant lanserar hållbar fish cake på svensk braxen och åkerböna

1 juli 2022

En fish cake gjord på grönlistad braxen från svenska insjöar och småländsk åkerböna – det är det senaste tillskottet i frysdisken från Garant, Axfoods eget varumärke. Produkten uppfyller en rad olika hållbarhetskriterier och bär dessutom Från Sverige-märkningen.

En fish cake gjord på grönlistad braxen från svenska insjöar och småländsk åkerböna – det är det senaste tillskottet i frysdisken från Garant, Axfoods eget varumärke. Produkten uppfyller en rad olika hållbarhetskriterier och bär dessutom Från Sverige-märkningen.

– Genom att utveckla vårt sortiment med fler varor av grönlistad fisk och hållbart odlade vegetabilier, bidrar vi till att minska matens inverkan på såväl klimatet som den biologiska mångfalden, säger Ellinor Puerto, chef för sortimentsutveckling på Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab.  

Arbetet med att ta fram braxenfärs till Garants nya fish cake har pågått i flera år. I ett projekt som letts av bland andra Axfoundation utvärderades underutnyttjade fisksorter från svenska sjöar utifrån smak, näringsinnehåll och hållbarhet. En infrastruktur byggdes upp tillsammans med hela värdekedjan – från småskaliga fiskare till grossister. Dessutom har en teknisk lösning tagits fram för att ta vara på kött från svårrensad fisk. Resultatet är en braxenfärs som idag serveras i såväl skolmatsalar som restauranger. Med Garants nya fish cake når braxenfärsen nu också för första gången ut till konsumenter via matbutiker i en större satsning via Axfoods kedjor Willys och Hemköp. 

– Med vår fish cake av braxen och åkerböna blir det enklare för konsumenterna att välja rätt eftersom den uppfyller en mängd viktiga krav inom såväl hållbarhet som hälsa. Att den är god vet vi genom ett omfattande utvecklingsarbete och smaktester, säger Ellinor Puerto. 

En produkt med flera miljöfördelar  

Braxen är fångad i Vänern och Mälaren, men fiskas inte avsiktligt. Den fås som bifångst vid gösfiske och slängs ofta tillbaka i vattnet. Att enbart fokusera fisket på rovfiskar, längst upp i näringskedjan, skapar obalans i det marina ekosystemet och är inte hållbart. Att nu också kunna ta tillvara på braxen innebär därmed en stor marin miljövinst genom att ekosystemet balanseras. Ingen extra klimatpåverkan sker heller då den tas upp i samband med annat fiske. 

Utöver braxen innehåller Garants fish cake också baljväxten åkerböna, odlad på Öland och i Kalmartrakten. Även här har Axfoundation varit drivande genom att satsa på en ökad mängd svenskodlade baljväxter. Provodling av ett antal baljväxtsorter och produktutveckling på råvarorna resulterade i baljväxtfärsen, vars användningsområden är det samma som för köttfärs. Åkerbönan var en av de lokala svenska ingredienser som odlades fram och förädlades, och utgör nu den andra huvudsakliga ingrediensen i Garants nya fish cake.  

Baljväxter kan fixera kväve direkt från luften, vilket innebär ett mindre behov av tillfört kväve, vilket är bra eftersom produktionen av mineralgödsel som innehåller kväve är mycket energikrävande. Det är också bra för haven, eftersom överskott av kväve och fosfor från åkrarna rinner ut i vattendrag och hamnar i Östersjön som övergöds. 

Braxen och åkerböna är nyttiga och hållbara livsmedel var och en för sig, men tillsammans kompletterar de också varandra näringsmässigt och ger en produkt med bra protein, nyttiga fettsyror, vitaminer, mineraler och fiber. Tillsammans bidrar de med bra textur med både tuggmotstånd och saftighet. Smaksättningen i Garants fish cake går åt det thailändska köket, med smaker som röd chili, citrongräs, vitlök, kaffirlimeblad och galangal. Produkten tillverkas på västkusten och säljs fryst i ett paket med åtta fish cakes (440 gram). 

Garants fish cake lanseras i höst i Willys och Hemköps butiker. 

 

Kategorier: Axfood Hemköp Willys Dagab