Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2023

12 september 2022

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2023 har nu utsetts.

AXFOOD HK gustavkaiser logo1

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2023 har nu utsetts.

Axfoods årsstämma har beslutat att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti före årsstämman, varvid de i vart fall sex röstmässigt största ägarna ska tillfrågas i syfte att en valberedning om minst tre ledamöter ska kunna utses. Detta har nu genomförts och valberedningen inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

  • Marie Ehrling, Axel Johnson AB, ordförande
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Richard Torgerson, Nordea Fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 56,5 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 augusti 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 22 mars 2023 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.

 

För ytterligare information kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44


 

Kategorier: Axfood