Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Förändring i valberedningen inför Axfoods årsstämma 2023

17 oktober 2022

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Axfoods årsstämma 2023 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Axfood HQ

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Axfoods årsstämma 2023 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Förändringar i ägarförhållandena i Axfood under september 2022 har medfört att Nordea Fonders representant Richard Torgerson har ställt sin plats till förfogande samt att ODIN Fonder har utsett en representant.

Efter förändringarna har valberedningen inför årsstämman 2023 följande sammansättning:

  • Marie Ehrling, Axel Johnson AB, ordförande
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Peter Nygren, ODIN Fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 22 mars 2023 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.
För ytterligare information kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44


 

Kategorier: Axfood