Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood och Generation Pep i långsiktigt samarbete för att främja ungas hälsa

15 december 2022

Axfood och Generation Pep ingår ett långsiktigt samarbete med målet att tillsammans arbeta för att främja barn och ungas hälsa. I förlängningen ska Axfood och Generation Pep bidra till sundare matvanor och bättre hälsa för alla.

Klas Balkow Carolina Kluft foto Elin Andersson

Axfood och Generation Pep ingår ett långsiktigt samarbete med målet att tillsammans arbeta för att främja barn och ungas hälsa. I förlängningen ska Axfood och Generation Pep bidra till sundare matvanor och bättre hälsa för alla.

Axfood har som mål att till 2030 skapa ett friskare Sverige. Genom att öka kunskapen och underlätta hälsosamma val vill Axfood bidra till en bättre folkhälsa och goda matvanor för alla. Det långsiktiga samarbete som Axfood och Generation Pep nu ingår innebär att organisationerna tillsammans ska sprida information om, underlätta för och genomföra aktiviteter som får barn och unga att göra mer hälsosamma val – och därmed leva ett nyttigare, längre och hälsosammare liv.

– Självklart står vi bakom Generation Peps vision om att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi vet att grunden till bra och hälsosamma matvanor läggs i tidig ålder och tillsammans med Generation Pep vill vi skapa förutsättningar för barn och unga att äta bra resten av livet, säger Axfoods vd Klas Balkow.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom de mest effektiva sätten att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Idag är det bara knappt hälften av alla barn som äter grönsaker varje dag. Och endast en bråkdel av barn och unga i dag kommer upp i den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet.

– De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Här tror vi att en så stor och samhällsviktig partner som Axfood kan bidra till att göra skillnad, säger Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft.

Samarbetet kommer att sätta sin prägel inom olika delar av Axfoodfamiljen och koncernens verksamheter. Axfood blir genom samarbetet ”founding partner” till Generation Pep. Samarbetet inleds den 1 januari 2023 och sträcker sig till och med utgången av 2025.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att alla barn och unga ska ha rätten och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv, genom att sprida kunskap och skapa engagemang i hela samhället. Med gemensamma kraftansträngningar vill Generation Pep att Sverige ska må bättre. Bakom initiativet står Kronprinsessparet och en rad samhällsaktörer, allt ifrån företag, universitet, myndigheter, stiftelser och ideella organisationer. 

Se Klas Balkow och Carolina Klüft berätta mer om samarbetet i denna video.

 

Kategorier: Axfood