Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Svenska konsumenter vill se sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat

13 april 2023

Matprisinflationen gör att fler konsumenter väljer bort hållbarhetsmärkt mat. Förra året presenterade Axfood ett förslag om sänkt eller slopad matmoms för att driva produktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning. En undersökning visar nu att svenska konsumenter är mycket positiva till förslaget och skulle handla mer hållbart om det genomfördes.

Matprisinflationen gör att fler konsumenter väljer bort hållbarhetsmärkt mat. Förra året presenterade Axfood ett förslag om sänkt eller slopad matmoms för att driva produktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning. En undersökning visar nu att svenska konsumenter är mycket positiva till förslaget och skulle handla mer hållbart om det genomfördes.

– Vi vill se en förändring av matsystemet där det lönar sig att både producera och konsumera mer hållbart. Sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkta varor är det effektivaste sättet för att få till en snabb och märkbar förändring, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Enligt Axfoods undersökning uppger mer än tre fjärdedelar av konsumenterna (76 procent) att det är ett bra eller väldigt bra förslag att sänka eller slopa momsen på hållbarhetsmärkt mat. Ännu fler (92 procent) uppger att de skulle öka sin konsumtion av hållbara varor om momsen sänktes eller avskaffades.

Hållbart till lägre priser

Att konsumenter ibland väljer bort hållbarhetsmärkt mat på grund av högre priser är känt sedan tidigare. När matprisinflationen stiger ökar risken att konsumenterna väljer bort hållbarhetsmärkt mat, något som försäljningsutvecklingen under 2022 nu också visar. 

Med sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat ges konsumenter möjlighet att handla hållbart till lägre priser. Livsmedelsproducenter och andra företag i livsmedelskedjan motiveras samtidigt att i ännu högre utsträckning uppfylla kraven för hållbarhetsmärkningar för att öka varornas konkurrenskraft.

Sänkt eller avskaffad moms på hållbar mat skulle därför få dubbel effekt, både genom sänkt prisnivån för konsumenter och ökad takt i den gröna omställningen till en mer hållbar produktion, säger Åsa Domeij.

Axfood presenterade förslaget om sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat innan sommaren 2022. Förslaget finns också med i rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige.

EU vill öka möjligheterna till att använda differentierad moms för att stimulera en mer hållbar konsumtion.

– Att EU pekar på möjligheten att med incitament som moms driva utvecklingen i en mer hållbar riktning är en tydlig signal om att den svenska politiken nu bör agera och utreda hur en sådan här lösning kan komma på plats, säger Åsa Domeij.

Undersökningen

Undersökningen genomfördes av Parlametric på uppdrag av Axfood. Totalt 1 000 respondenter från hela Sverige deltog i en digital undersökningen om hållbar matkonsumtion i slutet av 2022.

Matmomsen är idag 12%. Vad skulle du tycka om momsen för hållbarhetsmärkt mat sänktes eller slopades?

Väldigt bra                               48 %
Bra                                           28 %
Varken bra eller dåligt            
  18 %
Dåligt                                         4 %
Väldigt dåligt                              1 %

Skulle du köpa mer hållbarhetsmärkta produkter om matmomsen sänktes eller slopades?

Ja, mycket mer                         52 %
Ja, lite mer                                40 %
Nej                                              8 %

Kategorier: Axfood