Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood bygger Sveriges största solcellspark i Hallstavik

21 juni 2023

Axfood har länge arbetat med solcellsfrågan och har som mål att driftsätta minst 40 solcellsanläggningar senast 2025. Vid utgången av förra året har Axfood både byggt Sveriges största takbaserade solcellsanläggning på det nya lagret i Bålsta och en stor solcellsanläggning på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona. I samarbete med Alight byggs nu även Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik.

Solcellspark Hallstavik Axfood Alight

Axfood har länge arbetat med solcellsfrågan och har som mål att driftsätta minst 40 solcellsanläggningar senast 2025. Vid utgången av förra året har Axfood både byggt Sveriges största takbaserade solcellsanläggning på det nya lagret i Bålsta och en stor solcellsanläggning på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona. I samarbete med Alight byggs nu även Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik.

–Samtidigt som vi har siktet inställt på att fortsätta att minska vår miljöpåverkan vill vi bidra till att öka mängden förnyelsebar el på marknaden. Därför har vi på kort tid presenterat tre större satsningar på solcellsanläggningar, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Solcellsparken i Hallstavik är tillståndsgiven och kommer att omfatta cirka 92 000 solpaneler på en area på 71 hektar, motsvarande 101 fotbollsplaner. Den totala installerade kapaciteten kommer att ge en effekt på cirka 64 MW och 63 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga elförbrukningen för drygt 12 600 normalstora villor. Planerad driftstart för solcellsparken är våren 2024. 

– Tillgång till mer förnybar el på marknaden är avgörande för den gröna omställningen och Sveriges möjligheter att leverera mot klimatmålen, säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Axfood och leverantören Alight samarbetar genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) där Alight äger, bygger, installerar och sköter driften av anläggningen, medan Axfood åtar sig att köpa motsvarande mängd grön el som produceras under minst tolv år. Satsningen på solcellsparken i Hallstavik görs i stället för den tidigare planerade solcellsparken i Skåne, vars tillståndsprocess dragit ut på tiden. En av fördelarna med parken i Hallstavik är att den anläggs på lågt värderad jordbruksmark.

För att bevara och förbättra den biologiska mångfalden och livsmiljön för lokala arter, har en plan tagits fram för den plats där solcellsparken ska byggas. Några åtgärder som ingår i planen är plantering av ängsväxter samt skapande av sandbäddar för solitärbin och faunadepåer. 

 

Kategorier: Axfood