Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood i samarbete med BalticWaters om nytt forskningslaboratorium för Östersjöfisk

13 september 2023

Axfood går in som långsiktig partner för att stödja stiftelsen BalticWaters satsning på ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen. Laboratoriet i Studsvik utanför Nyköping ska bland annat skapa förutsättningar för ny forskning och stöd­utsättning av hotade fiskarter.

BalticWaters och Axfood i samarbete Åsa Domeij Konrad Stralka fotograf Elin Andersson

Axfood går in som långsiktig partner för att stödja stiftelsen BalticWaters satsning på ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen. Laboratoriet i Studsvik utanför Nyköping ska bland annat skapa förutsättningar för ny forskning och stöd­utsättning av hotade fiskarter.

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen – där Axfood går in som långsiktig partner.

- Satsningar på forskning är nödvändig för att kunna trygga en långsiktig och hållbar matförsörjning av fisk från Östersjön även för framtida generationer, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Axfood har länge arbetat för ett mer hållbart fiske och var bland annat först i Sverige med att ta bort rödlistad fisk och skaldjur från sina butiker. Idag är målet att senast 2025 uteslutande sälja hållbarhetscertifierad och grönlistad sjömat. Under de senaste åren har Axfood lanserat flera hållbara fiskprodukter för att exempelvis ta vara på bifångst och fiskdelar som annars kastas.

Möjliggör storskalig fiskforskning

Det nya fiskforskningslaboratoriet byggs i Studsvik Tech Park utanför Nyköping med byggstart 2024 och med beräknad driftstart i början av 2025. Laboratoriet ska möjliggöra storskalig forskning om Östersjöns vilda kallvattenfiskar och ska husera BalticWaters projekt ReCod, utsättning av småtorsk i Östersjön. Det kommer också att kunna ta emot gästforskare.

- Situationen är kritisk för många av Östersjöns utsjöfiskarter och vi måste göra vad vi kan för att vända den negativa trenden. Det nya fiskforskningslaboratoriet kommer att bidra med aktiviteter och värdefull kunskap för att göra det, säger Konrad Stralka, vd på BalticWaters.

Laboratoriet kommer att ha fyra övergripande arbetsområden: stödutsättning av Östersjöns kallvattenfiskar, forskning på kallvattenfiskar, sprida information samt bidra med kunskap för ett hållbart framtida vattenbruk på kallvattenfiskar.

Läs mer på BalticWaters hemsida.

 

Kategorier: Axfood