Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2024

22 september 2023

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2024 har nu utsetts.

Axfood Fond Fond

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2024 har nu utsetts.

Axfoods årsstämma har beslutat att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti före årsstämman, varvid i vart fall de sex röstmässigt största ägarna ska tillfrågas i syfte att en valberedning om minst tre ledamöter ska kunna utses. Detta har nu genomförts och valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

  • Marie Ehrling, Axel Johnson AB, ordförande
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder
  • Hjalmar Ek, Lannebo Fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 59,4 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 augusti 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 20 mars 2024 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.För ytterligare information kontakta:

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44


 

Kategorier: Axfood