Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande i Axfood

23 oktober 2023

Valberedningen i Axfood föreslår att Thomas Ekman väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 20 mars 2024. Mia Brunell Livfors har meddelat att hon står till förfogande som ordinarie ledamot i styrelsen men avböjer omval till styrelseordförande.

AXFOOD HK gustavkaiser logo1

Valberedningen i Axfood föreslår att Thomas Ekman väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 20 mars 2024. Mia Brunell Livfors har meddelat att hon står till förfogande som ordinarie ledamot i styrelsen men avböjer omval till styrelseordförande.

- Vi är mycket glada att kunna föreslå Thomas Ekman som ny styrelseordförande. Thomas har en gedigen erfarenhet av såväl företagsledning som styrelsearbete, och valdes in som ledamot i Axfoods styrelse redan vid förra årsstämman. Vi vill varmt tacka Mia Brunell Livfors för hennes mångåriga och värdefulla bidrag som styrelse­ordförande och vi uppskattar att hon vill fortsätta som ledamot i styrelsen, säger Marie Ehrling, valberedningens ordförande.

Thomas Ekman är vd för Axel Johnson och styrelseledamot i Axfood. Han är också styrelseordförande i Axel Johnson International, AxSol och Martin & Servera, samt ledamot i Dustin och Novax.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2024.

Valberedningen består av Marie Ehrling (Axel Johnson AB), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder) och Hjalmar Ek (Lannebo Fonder). Mia Brunell Livfors är i egenskap av styrelseordförande adjungerad.För ytterligare information kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl 11:00.


 

Kategorier: Axfood