Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods kapitalmarknadsdag 2023

24 november 2023

Axfood håller idag en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och finansiell media, på koncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm. Under kapitalmarknadsdagen ges en uppdatering kring koncernens långsiktiga strategi och genomförandet av denna. Dessutom presenteras information om de olika verksamheternas utveckling, samt de pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Dagab Bålsta logistikcenter 1

Axfood håller idag en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och finansiell media, på koncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm. Under kapitalmarknadsdagen ges en uppdatering kring koncernens långsiktiga strategi och genomförandet av denna. Dessutom presenteras information om de olika verksamheternas utveckling, samt de pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

– Vi har idag starka positioner med våra olika varumärken och koncept, och har under de senaste åren haft en kontinuitet i att prestera bättre än den marknad vi verkar på. För att lyckas behöver vi fortsätta hålla en hög utvecklingstakt, och en del i det är att fokusera på effektivitet i vår drift, digitalisering och automation. Vi är väldigt glada över att idag få möjligheten att visa upp vårt nya högautomatiserade logistikcenter här i Bålsta, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

För att utveckla en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning har Axfood under de senaste åren tagit stora kliv för att säkra basen för en rikstäckande logistikplattform av högsta klass för många år framåt. Som tidigare kommunicerat förväntas investeringen i logistikcentret i Bålsta ge årliga effektivitetsförbättringar om 200–300 Mkr med start andra halvåret 2024, för att därefter öka till 300–400 Mkr vid full kapacitet.

– Upprampningen av det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta pågår för fullt. Allt fler butiker får sina leveranser från Bålsta, och nyligen har leveranser av kylda varor påbörjats. Under början av nästa år kommer vi att börja leverera ut det frysta sortimentet, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

Utöver investeringen i det nya logistikcentret i Bålsta kommer det befintliga höglagret i Backa i Göteborg förstärkas och byggas ut med två nya automatiserade krangångar, och dessutom tas inom kort ny automation i drift i det nya och större rikslagret för frukt och grönt i Landskrona.

 

Bredd och kostnadseffektivitet genom olika koncept i samverkan

Axfood fortsätter att stärka positionen på den svenska dagligvarumarknaden. Axfoods bredd av varumärken med olika marknadspositioner är en konkurrensfördel och varje vecka nås 4,5 miljoner kunder med koncernens butikskoncept. Genom en tydlig samverkan mellan koncernbolagen och staberna skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Nettoomsättningen på årsbasis, rullande 12 månader, passerade under det tredje kvartalet i år för första gången 80 miljarder kronor. Axfood har tagit tydliga marknadsandelar och står nu för ungefär 22 procent av den svenska dagligvarumarknaden.

Med sitt erbjudande och tydliga position har Willys med över 230 butiker fortsatt att växa kraftigt mer än marknaden. Willys har under de senaste åren stärkt sitt varumärke och är Sveriges mest rekommenderade butikskoncept inom dagligvaruhandeln. Ökningstakten av nya kunder har accelererat och medlemsklubben Willys Plus har nu över 3,5 miljoner medlemmar. Undersökningar visar att den överväldigande majoriteten av de många nya kunderna är nöjda och avser fortsätta handla på Willys även framgent. Dessutom visar egen data att de nya medlemmarna över tid spenderar mer hos butikskedjan och därmed stärker sin relation till Willys. Inom e-handeln har Willys kontinuerligt under åren stärkt sitt erbjudande, och etablerat en position som den näst största aktören där med en marknadsandel om ungefär 25 procent, vilket är betydligt högre än Willys totala marknadsandel inom dagligvaruhandeln som uppgår till ungefär 14 procent.

Även Hemköp har under de fyra senaste kvartalen vuxit snabbare än marknaden och tagit marknadsandelar, i synnerhet i jämförelse med sina närmaste konkurrenter i segmentet traditionell livs. Hemköp fortsätter att utveckla sitt koncept och har fått en tydlig utväxling genom sina satsningar på prisvärde, matinspiration, butiksmoderniseringar och sortimentsutveckling med fokus på hälsa och hållbarhet. Med stort fokus på att hjälpa kunden till både hållbara och hälsosamma val har Klubb Hemköp nu närmare 2 miljoner medlemmar, och Hemköp har idag högst andel försäljning av ekologiska produkter av samtliga svenska butikskedjor.

Snabbgross har en tydlig historik med tillväxt och ökade marknadsandelar, och har under åren lyckats navigera i olika typer av marknadsdynamik. Med sitt unika koncept som Sveriges enda fullsortimentsgrossist för restauranger och caféer med ett rikstäckande butiksnät av 30 butiker har Snabbgross en fördelaktig marknadsposition. Dessutom ger det medlemsbaserade konsumentkonceptet Snabbgross Club, som nu är tillgängligt i sju butiker, ytterligare möjligheter för tillväxt.

 

Upprepade finansiella mål

Axfoods finansiella mål kring tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning ligger fast. Som en följd av de senaste årens logistiksatsningar samt förvärvet av Bergendahls Food har Axfoods lönsamhet de senaste två åren varit lägre än det långsiktiga målet om att nå en rörelsemarginal som är minst 4,5 procent. Dessutom har en lägre bruttomarginal i verksamheterna påverkat då prishöjningar från leverantörerna inte fullt ut har reflekterats i priset mot konsument. Med de investeringar som till stor del görs inom logistiken, tillsammans med utvecklingen i butikskedjorna, skapas emellertid goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet över tid.

 

Presentationsmaterial och eftersändning av kapitalmarknadsdagen

Presentationsmaterialet samt en inspelning av presentationerna under kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på Axfoods webbplats.


 

 

Kategorier: Axfood