Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

23 februari 2024

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

Omslag Axfood a rs- och ha llbarhetsredovisning 2023

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

– I en föränderlig tid summeras ytterligare ett framgångsrikt år för Axfood med hög tillväxt, ökade marknadsandelar och stora kliv mot ökad konkurrenskraft genom satsningar inom digitalisering, automation och kunderbjudande. Vår affärsmodell står sig starkt trots stora förändringar i marknadsdynamiken och det är tydligt att allt fler har kommit att uppskatta våra koncept och erbjudanden. Det ger oss utmärkta förutsättningar för en fortsatt långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt, säger Klas Balkow, vd och koncernchef i sitt vd-ord.

Som ett led i Axfoods arbete med att minimera bolagets miljöpåverkan tillgängliggörs års- och hållbarhetsredovisningen precis som tidigare år i enbart digitalt format.
För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 februari 2024, kl. 09:00 CET. 

Kategorier: Axfood