Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods styrelse drar tillbaka förslag om ändring av bolagsordningen

12 mars 2024

Axfoods styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget inför årsstämman den 20 mars om en ändring i bolagsordningen som skulle tillåta styrelsen att besluta om digital bolagsstämma.

Axfood årsstämma 2023

Axfoods styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget inför årsstämman den 20 mars om en ändring i bolagsordningen som skulle tillåta styrelsen att besluta om digital bolagsstämma.

Den 13 februari publicerades kallelsen till Axfoods årsstämma som hålls den 20 mars 2024 i Stockholm. I kallelsen föreslog styrelsen ett tillägg till 9 § i bolagsordningen som skulle tillåta styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsens intention med förslaget var inte att Axfoods stämmor ska övergå till att vara digitala. Ambitionen var istället att, utan risk för klander, möjliggöra för styrelsen att agera ansvarsfullt i exceptionella situationer där det skulle vara olämpligt att hålla en fysisk stämma. Axfood, som tror på det fysiska mötet, har haft som tradition att hålla fysiska stämmor och har som avsikt att upprätthålla den traditionen även framgent.


- Efter publiceringen av stämmokallelsen har det framkommit att vissa aktieägare tolkar förslaget som att vår syn på fysiska stämmor skulle ha förändrats. Så är inte fallet, men av omsorg för dialogen med aktieägarna har Axfoods styrelse valt att dra tillbaka förslaget, säger styrelseordförande Mia Brunell LivforsFör ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44 

Kategorier: Axfood