Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dagabs volymer till servicehandeln koncentreras till Örebro

29 maj 2024

För att optimera logistikverksamheten har beslut fattats om att logistikcentret i Bålsta primärt ska hantera volymer för dagligvaruhandeln, varför volymer för externa kunder inom servicehandeln framgent kommer att koncentreras till Dagabs befintliga lager i Örebro.

Dagab flaggor

För att optimera logistikverksamheten har beslut fattats om att logistikcentret i Bålsta primärt ska hantera volymer för dagligvaruhandeln, varför volymer för externa kunder inom servicehandeln framgent kommer att koncentreras till Dagabs befintliga lager i Örebro.

Axfood har under de senaste åren utvecklat en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning genom att etablera en rikstäckande logistikplattform av högsta klass. År 2019 inleddes arbetet med att bygga ett nytt högautomatiserat logistikcenter i Bålsta, som ska serva alla butikskoncept inom Axfood med varor. Arbetet med att bygga upp och färdigställa logistikcentret har pågått under fem intensiva år och Bålsta är nu huvudförsörjande lager för framförallt samtliga egenägda och handlarägda butiker inom Willys, Hemköp, Tempo och Snabbgross i Mälardalsregionen och norr över.

Med anledning av Axfoods kraftiga tillväxt de senaste åren, och för att optimera logistikverksamheten, har beslut fattats om att logistikcentret i Bålsta primärt ska hantera volymer för dagligvaruhandeln. Volymer för externa kunder inom servicehandeln koncentreras istället till Dagabs befintliga lager i Örebro. Det innebär att verksamheten i Örebro kvarstår och på sikt kommer att utökas i takt med att volymer som idag flödar via Dagabs lager i Skellefteå och Sätra flyttas och koncentreras till Örebro senast första halvåret 2026. Beslutet medför ingen förändring i förväntade årliga effektivitetsförbättringar från investeringen i logistikcentret i Bålsta.

– Koncentrationen av servicehandelsflödena till vårt lager i Örebro handlar om att skapa förutsättningar för att leverera bättre kvalitet, högre effektivitet och samtidigt säkra kapacitet för ytterligare tillväxt i både dagligvaruhandeln och servicehandeln, säger Hans Bax, vd Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

Därutöver pågår ett antal olika initiativ för att optimera hanteringen även av volymerna mellan Dagabs lager i de södra delarna av landet. Bland annat görs investeringar i det befintliga höglagret i Backa i Göteborg, som just nu byggs ut med två nya automatiserade krangångar i syfte att väsentligt förbättra lagringskapaciteten. I slutet av 2022 stod Dagabs nya, moderna och betydligt större lager för frukt, grönt och blommor klart i Landskrona. Under 2023 installerades en automationslösning som driftsattes tidigare i år.

– De senaste årens utveckling av framtidens logistik ska ge effektivitetsförbättringar och kapacitetsökningar och är en förutsättning för ett starkare kunderbjudande och en konkurrensfördel för koncernens koncept, säger Hans Bax.

 

Kategorier: Axfood Dagab