Gå direkt till innehåll
Tomat i hand

Ordlista hållbarhet

ASC
Aquaculture Stewardship Council, en internationell miljömärkning för odlade fisk och skaldjur. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar. ASC-standarden stöds av WWF och certifierade produkter är automatiskt grönmarkerade på deras fisklista.

BSCI
Business Social Compliance Initiative, europeiskt nätverk för sociala leverantörsrevisioner.

Fairtrade
Produktmärkning av varor som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklignsländer. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna.

GFSI
Global Food Safety Initiative, ett företagsdrivet initiativ för en ständig förbättring av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Global Compact
FN:s initiativ för att stimulera företags medverkan till utveckling inom mänskliga rättigheter, arbete och miljö.

Global Deal
En deklaration med åtaganden som ska leda till att alla världens länder uppnår två av FN:s globala utvecklingsmål: mål åtta om anständiga arbetsvillkor och ekonomiska tillväxt samt mål tio om ökad jämlikhet.

GRI
Riktlinjer för hållbarhetsredovisning som Axfood följer. Riktlinjerna bygger på principer och indikatorer som organisationer använder för att mäta och rapportera sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala uppförande.

MSC 
Marine Stewardship Council, en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med låg inverkan på havsmiljön.

PFAD
PFAD står för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt från produktionen av palmolja. PFAD användas bland annat som råvara i tillverkningen av HVO-diesel, men är även vanligt förekommande i djurfoder och kosmetika.

Residualmix
Residualmixen är den elmix man tilldelas om man inte gör något aktivt val av elursprung. Mixen är en blandning av den fossil-, förnybar- och kärnkraftproducerad el som blir över efter att man räknat bort den el som producerats och tilldelats de som gjort aktiva val av ursprung.

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad palmolja.

RTPS
Round Table on Responsible Soy, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad soja.

Se även vår ordlista med branschbegrepp

Se även vår ordlista med finansiella nyckeltalsdefinitioner

Kategorier: Hållbarhet